HomeSRBIJA I CRNA GORA PROTIV NATO
Medjunarodni sud pravde zakazao javnu raspravu o nadležnosti i prihvatljivosti spora o "legalnosti upotrebe sile" koji su pre pet godina vlasti u Beogradu pokrenule protiv zemalja-članica NATO

Javna rasprava o preliminarnim prigovorima osam zemalja-članica NATO protiv kojih je bivša SR Jugoslavija a sadašnja Srbija i Crna Gora pokrenula spor pred Madjunarodnim sudom pravde, održaće se od 19. do 23. aprila ove godine, saopšteno je danas u Hagu.

Spor o "legalnosti upotrebe sile" pokrenut je 29. aprila 1999. zahtevom tadašnjih vlasti u Beogradu da Medjunarodni sud pravde, kao najveća pravna instanca UN koja rešava sporove izmedju država, naloži momentalno obustavljanje vazdušnih udara protiv SRJ. Nakon trodnevne javne rasprave Medjunarodni sud je u junu 1999. odbio taj zahtev Beograda, ali je prihvatio da raspravlja o suštini spora - "nezakonitoj upotrebi sile" i mogućem kršenju Konvencije o genocidu - pod uslovom da se u proceduri koja je pokrenuta utvrdi da je nadležan da o tome raspravlja. Već tada je utvrdjeno da sud nije nadležan da razmatra slučajeve SRJ protiv SAD i Španije, pošto su te zemlje pristupajući Konvenciji o genocidu stavile rezervu na član kojim se prihvata automatska nadležnost najvišeg svetskog suda. SR Jugoslaviji je, tada, postavljen rok da do januara 2000. podnese sudu pismenu argumentaciju kako o nadležnosti tako i o suštini spora, dok je drugoj strani - osam zemalja NATO koje nisu stavile tu rezervu - naloženo da do jula iste godine pismeno odgovore na argumentaciju Beograda.

Nakon što je SRJ podnela pismene podneske kojima je argumentovala svoje tvrdnje o "nezakonitoj upotrebi sile" i navodnim kršenjima Konvencije o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida, osam članica NATO - Belgija, Kanada, Francuska, Nemačka, Italija, Holandija, Portugalija i Velika Britanija - uložilo je preliminarne prigovore na nadležnost Medjunarodnog suda i prihvatljivost slučaja pokrenutog iz Beograda. Do odluke o tim prigovorima, Medjunarodni sud je suspendovao razmatranje suštine spora.

Pošto je, u medjuvremenu, Beograd pismeno odgovorio na preliminarne prigovore osam članica NATO, Medjunarodni sud je za april ove godine zakazao usmenu raspravu o pitanjima nadležnosti i prihvatljivosti slučaja koji je pre pet godina pokrenuo Beograd. Od ishoda te rasprave zavisi da li će slučaj biti odbačen, ili će se pokrenuti procedura za razmatranje suštine spora, to jest legalnosti upotrebe sile u odnosima medju državama.

Da li će do te rasprave ikada doći zavisiće, pored ostalog, i od političkih odluka u Beogradu, pošto je odustajanje od daljeg "tuženja sa NATO" jedan od preduslova za pristupanje Srbije i Crne Gore programu "Partnerstvo za mir."


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 184

RASTANAK: Tribunal odao priznanje sudiji Meju
PRESUDA: Sedam godina zatvora za admirala Jokića
PROCESNA SPOSOBNOST: Prinudno lečenje za kapetana Kovačevića
PRINUDNI RAD UZ BATINE: "Radni dan" zatočenika u Bugojnu
MICHAIL WLADIMIROFF: Plovidba "neistraženim vodama" humanitarnog prava