HomeJOŠ JEDNO PRIZNANJE ZLOČINA PROTIV ČOVJEČNOSTI
Bosanski Srbin Ranko Ćešić priznao je danas krivicu pred Medjunarodnim krivičnim sudom za ratne zločine u Hagu, koji ga tereti za zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja rata u logoru "Luka" u Brčkom, tokom 1992. godine

Sjedište Tribunala u Den HaaguSjedište Tribunala u Den Haagu

Ćešić je priznao krivicu nakon što mu je sudsko vijeće kojim predsjedava sudija Alfonso Orija, pročitalo svih 12 tačaka optužnice, koje ga terete za ubistvo deset bošnjačkih civila, silovanje i nečovječno postupanje prema zatočenim civilima u logoru "Luka" i sprotskoj dvorani "Partizan" u Brčkom, u maju 1992. godine.

Na osnovu današnjeg priznanja krivice, Tužilaštvo se obavezalo da će od sudskog vijeća zatražiti zatvorsku kaznu u maksimalnom trajanju od 13 do 18 godina. Takav sporazum, medjutim, ne obavezuje sudije prilikom odmjeravanja krivice, ali u svim dosadašnjim slucajevima "nagodbe", kazne su bile naglašeno manje od realno mogućih i očekivanih. Najpoznatiji primjer takvih sporazuma je u slucaj "Erdemovic", a najsvježiji je slucaj "Plavšić".

Ćešić je tokom rata u Bosni i Hercegovini bio aktivista interventnog voda policije u Brčkom, a uhapšen je 25. maja 2002. u Srbiji. U haškom pritvoru se nalazi od 17. jula prošle godine.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 164

"NISMO IMALI POJMA": Milošević brani vojničku čast generala Mladića
VOJNIK POKORNI: Major Obrenović i naređenje kojem se morao suprotstaviti
PRIZNANJE RANKA ČEŠIĆA: Bolje kriv u Hagu nego nevin u Sarajevu
SUD ILI CRKVA: Žrtve ogorčene nagodbama sa optuženim za ratne zločine