HomeŽRTVE "POJEDINAČNIH INCIDENATA"
U unakrsnom ispitivanju bivšeg ministra kulture i vera RSK, Sergija Veselinovića, tužiteljica sugerisala da su Hrvati bili žrtve "ubistava, zlostavljanja ili pljačke samo zato što su Hrvati". "Radi se o pojedinačnim incidentima. Na nivou kolektiviteta to se prema Hrvatima nije sasvim sigurno sprovodilo", tvrdi Veselinović

Sergije Veselinović, svjedok odbrane Gorana HadžićaSergije Veselinović, svjedok odbrane Gorana Hadžića

Pre nego što je Sergije Veselinović, svedok odbrane Gorana Hadžića juče napustio sudnicu, predsedavajući sudija Gi Delvoa/Guy Delvoie ga je upozorio da ne sme da razgovara ni o čemu, "čak ni o vremenu", a posebno ne o svedočenju, ni sa jednom od strana u postupku, niti sa bilo kim drugim, "ni u hotelu, ni u gradu".

Veselinović je, međutim, zaključio da se ta zabrana ne odnosi na njegovu suprugu, pa ju je sinoć pozvao i pitao da li je Goran Hadžić 1993. godine intervenisao kod nadležnih organa kako bi ga pustili iz pritvora u kojem se našao pod optužbom za iznuđivanje. Nakon što se izvinio zbog "pogrešnog razumevanja" zabrane komuniciranja i zaradio opomenu sudije, Veselinoviću je dozvoljeno da nastavi svedočenje.

Tužiteljica Liza Birsej/Lisa Biersay je i danas nastavila sa istom linijom ispitivanja ukazujući da je Veselinović, koji je u to vreme obavljao funkcije predsednika opštine Obrovac i ministra kulture i vera u vladi Republike Srpska Krajina, u septembru 1993. suspendovan sa funkcija zbog optužbi za iznuđivanje.

Veselinović je u glavnom ispitivanju tvrdio da su Hrvati odlazili sa teritorije pod srpskom kontrolom, "iz koristoljublja", nadajući se da će "dobiti penzije" od Hrvatske. Tužiteljica Birsej mu je predočila dokumente iz novembra 1992. i marta 1993. godine u kojima se navodi da su ljudi "uplašeni" i da su "napustili kuće i žive u poljima i šumama" u strahu od "odmetnutih meštana" srpske nacionalnosti. Svedok je odgovorio da je "bilo pojedinačnih ubistava" i da "pretpostavlja da su motivi bili materijalne prirode", osim u jednom slučaju kada je ubistvo bilo "motivisano ličnom osvetom". "Nema te policije koja može da stavi sve kriminalce pod kontrolu. Taj koji je činio [zločine] zaslužuje najgoru kaznu", kaže Veselinović.

Tužiteljica je potom sugerisala da su Hrvati bili "žrtve ubistava, zlostavljanja ili pljačke, samo zato što su Hrvati". "Radi se o pojedinačnim incidentima. Na nivou kolektiviteta to se prema Hrvatima nije sasvim sigurno sprovodilo", rekao je Veselinović.

Tužiteljica je takođe predočila dokument iz januara 1993. godine od komande 7. Korpusa SVK (Srpska vojska Krajne) u kojem se navodi da su dobrovoljci Srpske radikalne stranke učestvovali u akcijama. Veselinović je potvrdio da su "bili prisutni kratko vreme" ali su nanosili "više štete nego koristi" jer nisu hteli da prihvate komandu SVK pa su vraćeni u Srbiju. Za razliku od njih, Arkanovci su bili "disciplinovani, obučeni" i pod komandom SVK, rekao je svedok. Komentarušići video snimak po kojem je Arkan najavio da "ide na Zadar", Veselinović je rekao da je Arkanova jedinica bila "vrlo mala" i da on "ni uz Božju pomoć" nije mogao da savlada 10.000 Hrvata koji su bili na zadarskoj liniji fronta. Suđenje Goranu Hadžiću nastavlja se naredne sedmice.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 644

OD HAGA DO POTOČARA: Otvoren Dokumentacioni centar Srebrenica
TEZA ODBRANE: Sarajevski Muslimani za mir, sandžački za nastavak rata
NEMOĆNI HAD
ŽIĆ: Predsjednik bez vlasti i uticaja
HAG PIŠE ZAGREBU I SARAJEVU: Kako naplatiti dug od Slobodana Praljka?