HomeHADŽIĆ U UNIFORMI IZ "HIGIJENSKIH RAZLOGA"
Mada ne smatra da su njegove ratne izjave imale za cilj "potpirivanje nasilja i odmazde", Goran Hadžić navodi da bi i danas pozvao na suđenje Hrvatima koji su "okrvavili ruke" i doveo u pitanje da li se oni "uopšte mogu nazvati ljudima". Da li je Hadžić nosio uniformu iz higijenskih ili vojnih razloga?

Goran Hadžić daje intervju u Šidu, 20. novembra 1991. godineGoran Hadžić daje intervju u Šidu, 20. novembra 1991. godine

U glavnom ispitivanju i prethodnom svedočenju na suđenju nekadašnjem gradonačelniku Vukovara Slavku Dokmanoviću, bivši predsednik vlade SAO Istočna Slavonija Goran Hadžić je tvrdio daje tokom sukoba nosio uniformu jer "nije bilo struje i vode", a "morao je nešto da nosi da bi se uklopio u okolinu i atmosferu".

Po tužilaštvu, Hadžić je nosio uniformu kako bi "poslao poruku da je politika njegove vlade bila da podrži napore za proširenje granica srpske oblasti". U prilog tome, po tužiocu, govori intervju koji je Hadžić dao u Šidu, 20. novembra 1991. godine, nakon sednice vlade na kojoj je odlučena sudbina oko 200 ljudi odvedenih iz vukovarske bolnice i streljanih na Ovčari. U tom intervjuu, Hadžić navodi da će "skinuti uniformu" ako "srpski narod smatra da su uspostavljene granice srpske države dovoljne". Dodaje da su, po njegovom mišljenju, "srpske granice mnogo dalje od toga gde su sada" i da zbog toga treba da ostane u uniformi. Hadžić danas kaže da borbe za teritorije ne povezuje sa uniformom a za sopstvenu izjavu krivi novinara i njegova pitanja. Kaže da je uniformu nosio iz praktičnih razloga jer nije imao mogućnosti da "pegla košulje i menja odela".

Tužilac Daglas/Douglas Stringer je potom predočio deo istog snimka u kojem Hadžić kaže da je "održana sednica Vlade" kao i da se "dogovorio sa vojnim vlastima..." da"ustaše koje su okrvavile ruke ne smeju napustiti tu teritoriju" i da se "ljudi koji su odvedeni u Srbiju, ako se uopšte mogu nazvati ljudima, vrate kako bi im se sudilo u SAO Istočna Slavonija". Hadžić je kasnije pokušao da se distancira od "zapaljivih izjava" koje su, po tužilaštvu, imale za cilj "potpirivanje nasilja i odmazde" i bile su uvertira za ubistva na Ovčari.

Mada je u glavnom ispitivanju tvrdio da veći deo tog intervjua nije istinit, Hadžić kaže da bi i danas rekao isto kada bi imao "iste informacije o pokolju dece i nošenju prstiju kao ogrlice", koje su kružile u to vreme. Takođe je tvrdio da je "celu istinu o događajima na Ovčari čuo tek na suđenju" kao i da "u vreme davanje izjave nije imao pojma niti je u najvećem ludilu mogao da pomisli šta se tada već dešavalo na Ovčari". Hadžić je potvrdio da je o zločinima na Ovčari načuo "tračeve" kada je bio u poseti u Sremskoj Mitrovici polovinom decembra 1991. godine, ali im nije pridavao značaja jer nisu bili "zvanični".

Mada je najavio da će danas najverovatnije završiti unakrsno ispitivanje Gorana Hadžića, tužilac je "razočarao" veće i zatražio da se maratonsko svedočenje prvog svedoka odbrane nastavi i iduće sedmice pitanjima o Hadžićevim dužnostima i ovlašćenjima iz perioda kada je bio na čelu Republike Srpska Krajina.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 640

UJEDINJENI ZA PODJELU: Srpsko-hrvatska ratna saradnja u Bosni
TAKO JE GOVORIO HADŽIĆ: Politika, laži i video trake
TRAĆENJE SUDSKOG VREMENA: Sudije u klin, odbrana u ploču