HomeHADŽIĆEVE POSETE BEOGRADU I NOVOM SADU
Insajder tužilaštva u unakrsnom ispitivanju od strane branioca negirao veze Gorana Hadžića sa Jovicom Stanišićem i Slobodanom Miloševićem, da bi u tužiočevom dodatnom ispitivanju ipak prihvatio kao istinit iskaz koji je dao na suđenju bivšim šefovima srpske DB, u vreme kada je Goran Hadžić bio u bekstvu

Goran Hadžić u sudnici Tribunala Goran Hadžić u sudnici Tribunala

Nakon što je branilac Gorana Hadžića, bivšeg predsednika vlade SAO Slavonija Baranja i Zapadni Srem, u unakrsnom ispitivanju Borislava Bogunovića dobio od svedoka potvrdu da se Hadžićeva vlada "ništa nije pitala", tužiteljica je u dodatnom ispitivanju nastojala da rehabilituje svog svedoka-insajdera. Bogunović je, naime, od 1991. godine obavljao više funkcija u SAO Istočna Slavonija i Republici Srpska Krajina - od ministra unutrašnjih poslova, do potpredsednika Skupštine.

Odgovarajući na pitanja branioca, Bogunović je juče Hadžićevu vladu predstavio kao beznačajno telo koje je igralo po diktatu JNA, izaslanika srpskog MUP i komandanta TO Radovana Stojičića Badže i paravojnog lidera Željka Ražnatovića Arkana. Bogunović je, takođe, negirao Hadžićeve veze sa šefom srpske Državne bezbednosti Jovicom Stanišićem i pokušao je da umanji značaj kontakata optuženog sa Slobodanom Miloševićem. Na kraju unakrsnog ispitivanja, Bogunović je rekao da ministri nisu verovali premijeru Hadžiću da je zaista bio na sastancima sa Miloševićem u Beogradu, budući da se nakon tih navodnih sastanaka "ništa nije desilo". Hadžić se tereti za učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu na čelu sa Miloševićem čiji je cilj bilo prisilno i trajno uklanjanje nesrpskog stanovništva sa trećine hrvatske teritorije koju su Srbi smatrali svojom.

Tužiteljica Liza Birsej/Lisa Biersay je u dodatnom ispitivanju ukazala na delove izjave svedoka istražiteljima tužilaštva iz 2012. godine u kojoj se navodi da je u SAO Istočna Slavonija postojala služba Državne bezbednosti koja je funkcionisala u skladu sa Hadžićevim naredbama. Mada je Bogunović pokušao da predstavi zaposlene u DB kao deo tima Radovana Stojičića Badže i da se ogradi od njegovog delovanja, tužiteljica je ukazala na dokument po kojem, rekla je, "vlada ima puno poverenje u Badžu i ni na koji način ga ne osuđuje".

Ukazujući na Bogunovićevo svedočenje na suđenju Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću u junu 2010. godine, tužiteljica ga je podsetila da je tada izjavio da je Hadžić nekoliko puta odlazio u Beograd na sastanke sa Miloševićevim, da ima "njegovu podršku i da je to poznato svima". Bogunović je tom prilikom takođe rekao da je sa Hadžićem išao u Novi Sad, gde su se u zgradi MUP Vojvodine sastali sa Jovicom Stanišićem i dogovorili preuzimanje vozila, oružja, sredstava veze i uniformi za novoformirane stanice policije u Dalju i Borovo Selu. Nasuprot uobičajenom izbegavanju odgovora, Bogunović je ovog puta na pitanje tužiteljice da li je njegov prethodni iskaz tačan, kratko odgovorio – "Da".

Mada je odbrana prigovorila da tužilaštvo tretira Bogunovića kao neprijateljskog svedoka, tužiteljica Birsej je ukazala da "nastoji da pokaže da su pitanja odbrane bila sugestivna" zbog čega je svedok davao "neprecizne i nedosledne izjave" te da ispitivanjem pokušava da "potvrdi prethodne izjave" svedoka a ne da ga diskredituje. Braniocu je ipak odobreno da pročita u zapisnik delove Bogunovićevog iskaza sa suđenja Stanišiću i Simatoviću, koji su, po njemu, od značaja za odbranu.

Svedočenjem Borivoja Bogunovića i zvanično je završen dokazni postupak tužilaštva u predmetu Gorana Hadžića. Izvođenje dokaza odbrane počinje 24. juna.
Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 625

SVAKOM POMALO: Poslednji svedok optužbe ili prvi svedok odbrane?
PROTEST: Ko će, ako iko, odgovarati za Tomašicu?
OD SUDA DO SUDA: Srebreničke žrtve i holandska pravda