HomeMARTIĆEVA POLICIJA "RADILA" ZA HADŽIĆA
Brigadir Džon Vilson tvrdi da je specijalna policija u Krajini bila "koren većine problema u zaštićenim zonama UN". Bili su u nadležnosti Milana Martića ali su "radili" za Gorana Hadžića koji je sebe smatrao vrhovnom političkom vlašću u Krajini, tvrdi Vilson

John Wilson, svjedok na suđenju Goranu HadžićuJohn Wilson, svjedok na suđenju Goranu Hadžiću

U nastavku svedočenja na suđenju Goranu Hadžiću, penzionisani brigadir australijske vojske Džon Vilson/John Wilson je tvrdio da je bivši predsednik Republike Srpska Krajina (RSK) sebe smatrao "vrhovnom političkom vlašću u Krajini". Policija je, rekao je svedok, bila u nadležnosti Milana Martića, ali je radila za Gorana Hadžića.

Prema izveštaju generalnog sekretara od 28. septembra 1992. godine, "uzrok" pogoršanja situacije u zaštićenim zonama UN od kraja jula 1992. je odluka srpskih političkih vlasti sa sedištem u Kninu da stvore nove paravojne snage, sastavljene od teritorijalne odbrane i specijalne policije. Te jedinice, rekao je svedok, nisu demilitarizovane tokom 1992. i 1993. godine.

Vilson je ukazao da su pripadnici specijalne policije bili "koren većine problema u zaštićenim zonama". Oni su, tvrdi svedok, bili odgovorni za zastrašivanje, ubistva, pljačke, silovanje, uništenje imovine nesrpskog stanovništva i etničko čišćenje prostora u Hrvatskoj pod kontrolom srpskih vlasti i bili su uzrok svih problema UNPROFOR u vršenju njihove misije. Ponašali su se "provokativno, nisu hteli da sarađuju ili su ignorisali vojne posmatrače koji su često bili izloženi pretnjama i zastrašivanju", zaključio je svedok.

Vilson je rekao da su lokalne vlasti redovno obaveštavane o situaciji na terenu ali da "nije bilo volje" da se takva praksa zaustavi. Dodao je da je vladalo "jednoglasno mišljenje" da je rukovodstvo RSK sprečavalo UNPROFOR da realizuje svoj mandat. Pripadnicima mirovne misije UN je ograničavana sloboda kretanja, vršena je pogranična kontrola i nije izvršena demilitarizacija.

Na početku unakrsnog ispitivanja, Vilson je objasnio da je pod specijalnom policijom smatrao sve policijske snage na terenu. Odgovarajući na pitanje branioca, Vilson je rekao da su "mnogi imali pristup oružju" i da je pored specijalne policije, na terenu bilo i drugih naoružanih formacija, poput naoružanih pripadnika Teritorijalne odbrane, pripadnika JNA kao i grupa iz Bosne koje su ratovale u Krajini.

Unakrsno ispitivanje svedoka biće nastavljeno sutra.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 597

"TO JE, LJUDI, GENOCID!": Mladićevo upozorenje Karadžiću i Krajišniku
PRAVDA JE SPORA, ALI...: "Srebrenička petorka" u očekivanju žalbene rasprave
NENAMJERNO...: Karadžićev svjedok priznaje da je ubijao, ali ne sa genocidom namjerom