HomeSVE PROBLEME RJEŠAVATI NA EVROPSKI NAČIN
Predsjednik Srbije-Crne Gore Svetozar Marović, koji je u trodnevnoj posjeti Parizu, uoči susreta sa francuskim predsjednikom Žakom Širakom, dao intervju agenciji SENSE

"Na konkretne poteze Srbije-Crne Gore, koje smo u kratkom periodu od nekoliko mjeseci ubrzano realizovali i demonstrirali, u Evropi i Francuskoj se reaguje na način kakav smo mogli priželjkivati.

Rezultati koje smo postigli u domenu reforme vojske i saradnje sa Hagom, liberalizacijom viznog režima, regionalnom saradnjom i usvajanjem Akcionog plana, u Evropskoj uniji su prihvaćeni kao prepoznatljiv, odlučujući i sve snažniji doprinos Srbije i Crne Gore promociji evropskih vrijednosti u cijelom regionu. Zato vjerujem da će samit Evropske unije u Solunu podržati i ohrabriti taj naš evropski put i našu želju za ubrzanim usvajanjem i demonstracijom evropskih standarda u svakodnevnom životu," rekao je predsjednik državne zajednice Srbija i Crna Gora.

S predsjednikom Marovićem sreli smo se u rezidenciji ambasade Srbije i Crne Gore u kratkoj pauzi izmedju dva, u seriji, razgovora sa francuskim privrednicima i poslovnim ljudima, predvidjenim i dogovorenim s ciljem da budu upoznati sa novom situacijom, pravnom regulativom i povoljnim mogućnostima investiranja u ekonomiju ove zajednice.

"Dosadašnji susreti sa privrednicima i poslovnim svijetom Francuske i sada otkriva da kod njih postoji rezerva prema političkoj stabilnosti a s tim u vezi i strah od investiranja. Ima i neinformiranosti oko zakonske regulative koja garantuje sigurnost ulaganja i jedan od najvažnijih ciljeva ove posjete je da rasvijetlimo činjenice s tim u vezi i ubijedimo da se u Srbiji i Crnoj Gori može ulagati jer je državna zajednica sada politički stabilna i u stanju je da garantuje pravnu sigurnost i poslovni uspjeh", rekao je Marović.

"Kad je riječ o naklonosti i podršci Evrope, naše težnje se ne svode na dobijanje neophodnih sredstava za razvoj iz fondova Unije, još manje neke vrste socijalne pomoći. Važnije od toga je pitanje da li ćemo imati moći i snage da sebe natjeramo da živimo po pravilima po kojima Evropa odavno živi. Dakle, po srijedi je preuzimanje odgovornosti za sebe i za ispunjavanje normi i pravila po kojima savremeni svijet danas živi, a posebno Evropa. U tom smislu, podsticajni signali koji su u ponedjeljak došli od Vijeća ministara EU i pozitivne odluke donesene na tom zasjedanju vjerujem da su refleks dobrog razumijevanja poruka iz Srbije i Crne Gore. Utoliko prije vjerujem da ćemo sticati sve veći oslonac i podršku na putu ka evropskim integracijama."

Sutra prijepodne predsjednik SCG se sreće sa predsjednikom francuskog Senata Kristijanom Ponsleom/Christian Poncelet, a kruna posjete Parizu je poslijepodnevni razgovor sa francuskim predsjednikom Žakom Širakom/Jacques Chirac.

"Razgovor s gospodinom Širakom biće prilika da ga bliže upoznamo sa onim šta smo postigli u periodu koji je, na žalost obilježen i tragičnom smrću Zorana Djindjića. U razgovoru ću nastojati da konkretizujem zahtjeve na osnovu kojih bi nam Francuska, kao velika i značajna zemlja EU i tradicionalni prijatelj Srbije i Crne Gore, mogla pomoći i ojačati nas i na čemu bismo mogli zajedno raditi. To se odnosi na proces političke stabilizacije na cijelom prostoru Zapadnog Balkana, prije svega na proces ekonomske stabilizacije bez koje nije mogućno ni političko stabilizovanje.

"Pitanje Haga i Kosova ostaju ključni problemi, koji ne smiju usporavati realizaciju naših težnji ka evropskim integracijama. Hapšenje Šljivančanina pozdravljeno je i na zasjedanju Vijeća ministara EU. Smatram da je sada svima jasno da ćemo u potpunosti ispuniti sve zahtjeve koje podrazumijeva saradnja sa Haškim tribunalom.

Pitanje Kosova je primarni problem državne zajednice Srbija i Crna Gora, ali je i globalno pitanje regiona, evropski problem, a ako hoćete i američki i mondijalistički. I može biti riješeno samo na evropski način. Sve probleme moramo rješavati na evropski način, a to znači otpočinjanjem dijaloga i traženjem stabilnog i dugoročnog rješenja sudbine tog prostora. Kosovo više ne može biti ono što možda sanja ili priželjkuje dio gradjana, nacionalistički nastrojenih, bez obzira da li su medju Srbima, Crnogorcima ili kosovskim Albancima. Kosovo ne može biti etnički čisto, ono mora biti multietničko, decentralizovano i koncipirano po evropskim standardima. Kakvo god da se rješenje nadje, Kosovo će biti dio ukupnog evropskog regiona", rekao je predsjednik Srbije i Crne Gore Svetozar Marović u intervjuu agenciji SENSE.

Dževad Sabljaković


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 151

POBIJANJE SVEDOKA: Kobna pisma predsedniku Miloševiću
TOTALNA VLAST: "Ruski rulet" u Kotor Varoši
"PRINOVA" U HAGU: Prvi tužilac u Međunarodnom krivičnom sudu
STVORENO DA PROPADNE: Kako je Tribunal preživeo i uspeo