Home"NAIVNI" I "AGRESORI"
Svedok Pero Ćorić tvrdi da su pripadnici civilne zaštite u Šarengradu – na čijem se čelu nalazio - bili "naivni" i nisu verovali da će se JNA staviti na stranu "agresora" koji je, tvrdi, "navukao kabanice" i donosio odluke koje su vodile sukobu

Pero Ćorić, svjedok na suđenju Goranu Hadžiću Pero Ćorić, svjedok na suđenju Goranu Hadžiću

Suđenje Goranu Hadžiću, bivšem predsedniku Vlade SAO Istočna Slavonija, nastavljeno je svedočenjem njegovog političkog protivnika u Vukovaru Pere Ćorića, koji je 1989. godine bio jedan od osnivača Hrvatske demokratske zajednice u Vukovaru. Pre nepunih 5 godina je, kaže, "utemeljio" Hrvatsku stranku prava – doktor Ante Starčević, u kojoj danas obavlja dužnost glavnog tajnika.

Veći deo Ćorićevog iskaza se odnosio na događaje u Šarengradu, predgrađu Iloka. Na početku je ukratko opisao situaciju u vukovarskoj skupštini u kojoj je, po njemu, glavnu reč imao Hadžić. Tvrdio je da je srpska strana imala "lažnu većinu", osvojenu tako što su na izbore izašli kao komunisti, a onda su preko noći "navukli kabanice i postali SDS", čije su sve odluke išle ka "ratnom sukobu i agresiji".

Ćorić je bio na čelu civilne zaštite u Šarengradu koja je brojala oko stotinak ljudi, naoružanih lovačkim puškama. Rekao je da su pripadnici civilne zaštite bili "naivni" i nisu verovali da će se JNA staviti na stranu "agresora". Napad na Šarengrad je počeo 4. oktobra 1991. godine a na selo je palo oko 1.500 granata različitih kalibara. Na snimku emitovanom u sudnici, svedok je prepoznao razorene objekte - pravoslavnu crkvu, školu i vatrogasni dom.

Tužiteljica je svedoku predočila dokument u kojima se pominje referendum o ostanku ili odlasku iz Iloka. Ćorić tvrdi da nije bilo nikakvih pregovora već je izbor bio jasan - "ili će otići, ili će biti ubijeni". Prema predraspravnom podnesku tužilaštva, oko 11.000 ljudi je 17. oktobra 1991. godine napustilo Ilok. Iako je svima garantovana sigurnost, mnogi su "premlaćeni na licu mesta a dobar deo je završio u logorima", rekao je svedok.

U unakrsnom ispitivanju, Ćorić je rekao da su u Šarengradu poginula dvojica pripadnika Zbora narodne garde ali da nisu imali nikakav zadatak na tom području. Rekao je da je "velika zabluda" da su oni bili "vojno obučene osobe". To su, tvrdi, bili mladići koji nisu imali veze "ni sa vojskom ni sa ratom". Branilac je takođe ukazivao na javne izjave predsednice stranke, u kojoj svedok zauzima visoku poziciju, da "Hrvatska pripada Hrvatima a da su ostali samo gosti". Zaključio je da svedok u iskazu nije mogao da kaže ništa u prilog Hadžiću jer bi ga krivili u partiji. Ćorić je rekao da je njegov jedini motiv za svedočenje bio da "istina izađe na videlo".


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 592

(NE)OBAVJEŠTENOST: Kada je obavještajac Glavnog štaba saznao za srebrenička ubistva
NEZAMISLIVO: Svjedok koji je odbio naređenje da pošalje streljački vod
ULTIMATUM: "Dobrovoljni" odlazak Hrvata iz Šarengrada
JEZIČKE NEDOUMICE: Da li su Muslimani iseljeni ili protjerani iz Kozluka?