HomeKAKO JE HADŽIĆ "ŠTITIO" POLICIJU UN
U svedočenju na suđenju Goranu Hadžiću, Džon MekEligot opisao kako su pripadnici civilne policije uzeti za taoce u Benkovcu krajem januara 1993. godine. Na konferenciji za novinare održanoj nakon njihovog puštanja, Hadžić razjasnio "nesporazum" i objasnio da su policajci držani u hotelu kako bi im bila pružena "zaštita"

John McElligott, svjedok na suđenju Goranu Hadžiću John McElligott, svjedok na suđenju Goranu Hadžiću

Nakon što je svedok sa pseudonimom GH 023 završio iskaz na zatvorenoj sednici, tužilaštvo je nastavilo izvođenje dokaza svedočenjem Džona MekEligota/John McElligott, bivšeg načelnika štaba i zamenika komesara u civilnoj policiji UN u Hrvatskoj od oktobra 1992. do novembra 1993. godine. Goran Hadžić je u to vreme bio predsednik takozvane Republike Srpska Krajina.

Tužilac je predočio nekoliko izveštaja u kojima je civilna policija dokumentovala zločine počinjene nad hrvatskim stanovništvom u sektoru Jug. U jednom dokumentu navodi se čitav niz krivičnih dela, od krađa i oružanih pljački do ubistava. Takođe se naglašava uticaj podmetanja požara na svakodnevni život stanovništva. Osim destrukcije mesta stanovanja i zastrašivanja žrtava, istovremeno je zastrašivana i čitava zajednica, rekao je svedok.

Mada se u izveštaju ne navode slučajevi masovnih proterivanja, svedok je ukazao da su ljudi svakodnevno dolazili u kancelarije civilne policije tražeći da napuste područje na kojem su do tada živeli. Pored paljenja kuća, postojala je opasnost da će biti ubijeni, naoružani ljudi su upadali u njihova sela i otvarali vatru a oni su bili prinuđeni da noću beže u šume.

U izjavi tužilaštvu, svedok je opisao incident uzimanja pripadnika civilne policije za taoce u Benkovcu, u januaru 1993. godine. Rekao je da su policajci UN držani na trećem spratu hotela i korišćeni kao živi štit. Po rečima svedoka, civili su nakon nekoliko dana napustili hotel koji je pretvoren u vojnu bazu. Na krovu su podignute antene a u neposrednoj blizini je postavljeno teško naoružanje. MekEligot je rekao da mu je u oslobađanju policajaca pomogao predstavnik civilnih vlasti u Kninu, izvesni Martinović ali da je glavnu reč, ipak, imao Željko Raznatović Arkan.

Nakon što su taoci pušteni, Hadžić je održao konferenciju za novinare na kojoj je tvrdio da je došlo do "nesporazuma", da su međunarodni policajci bili "slobodni" i da im je u hotelu "pružena zaštita". Rekao je takođe da je u svet otišla "pogrešna istina" o uzimanju talaca i dodao da je dobio izraze zahvalnosti od komandanta zato što su im "ustupili prostorije da se zaštite i dali hranu". Svedok je potvrdio da je javno izrazio zahvalnost predstavnicima lokalnih vlasti jer je to "doprinelo razrešenju situacije". Istovremeno je međutim, ukazao na odredbe Vensovog plana prema kojem je civilnoj policiji garantovana sloboda kretanja koju nisu imali. Iskaz svedoka će biti nastavljen sutra.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 591

NEMOĆNI PREDSJEDNIK: Karadžić nije kontrolisao vojne, policijske ni civilne vlasti
NEOBAVJEŠTENI KOMANDANT: Da li je Mladić mogao da ne zna ono što su "svi znali"?
NESHVAĆENI HADŽIĆ: Kako su civilni policajci UN pogrešno mislili da su taoci?
GLAVA U PIJESKU: Tribunal bez komentara na optužbe iz pisma sudije Harhofa