HomePOD OKRILJEM UNIFORME
Irski policajac Džon MekEligot na suđenju Goranu Hadžiću svedočio o policiji takozvane Republike Srpska Krajina, podelama u vrhu vlasti i pojedincima koji su "radili šta su hteli" i koji su u policijskim uniformama vodili kampanju zastrašivanja nesrpskog stanovništva

John McElligott, svjedok na suđenju Goranu Hadžiću John McElligott, svjedok na suđenju Goranu Hadžiću

U nastavku iskaza na suđenju Goranu Hadžiću, bivši zamenik komesara civilne policije UN (UNCIVPOL) Džon MekEligot/John McElligott je ukazao da su "suština problema"u Krajini bili pojedinci koji su pod okriljem policijske uniforme činili krivična dela i sprovodili kampanju zastrašivanja. Dodao je da je bilopolicajaca koji su savesno obavljali svoj posao ali su ih ekstremisti u tome sprečavali.

Branilac Gorana Hadžića je u unakrsnom ispitivanju sugerisao da je u samom vrhu Republike Srpska Krajina (RSK) početkom 1993. godine došlo do razmimoilaženja i da je vođstvo počelo da slabi. Svedok je rekao da nije bio upoznat sa političkom situacijom ali je primetio da je policiji bilo problema. Rekao je da se nisu sprovodile istrage niti su prijavljivani zločini u koje je često bila umešana specijalna policija za koju je, po svedoku, bio odgovoran Milan Martić, tadašnji ministar unutrašnjih poslova. Branilac je, takođe, sugerisao da su često identifikovane samo uniforme ali ne i počinioci krivičnih dela koja, po njemu, nisu motivisana etničkom pripadnošću žrtava i nacionalnom netrpeljivošću, već materijalnom dobiti.

MekEligot je potvrdio da je na području Benkovca, nakon napada hrvatskih snaga 1993. godine, bilo povećano prisustvo "spoljnih snaga", a posebno Arkanovaca, kao i da je "moguće" da je ta grupa imala kontrolu. Dodao je, međutim, da je Arkan delovao "uz nečiji blagoslov". Odgovarajući na sugestiju branioca da ne zna da li je Arkan postupao sa odobrenjem vlasti, svedok je rekao da su "lokalne vlasti bile slepe ako nisu ništa videle".

Hadžićev branilac je dalje ukazivao da su posmatrači civilne policije doživeli neuspeh uulozi koja im je dodeljena po Vensovom planu, budući da je odmah po njihovom dolasku hrvatska strana pokrenula niz vojnih operacija na Miljevačkom platou 1992. godine a potom 1993. u Benkovcu, Maslenici i Medačkom džepu. Svedok je rekao da "ponekad možete biti na terenu i 20 godina pre nego što se vide rezultati primene određenog plana" dodajući da misija UNCIVPOL nije bila da uđe u rat sa jednom od zaraćenih strana.

Na kraju, branilac je sugerisao da posmatrači UN nisu korišćeni kao živi štit budući da hotel u kojem su držani nije bio vojni objekat. Takođe je ukazivao da su ih srpske snage štitile jer su bili nenaoružani, pa je bilo opasno da se slobodno šetaju tokom operacije hrvatske vojske.

Nakon MekEligota, svedočila je Šarlota Foro koja je sa još oko 120 civila iz vukovarskog predgrađa Mitnica, 18. novembra 1991. godine "evakuisana" u zatvor u Sremskoj Mitrovici iz kojeg je puštena nakon dve sedmice. Suđenje Goranu Hadžiću nastavlja se u ponedeljak.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 591

NEMOĆNI PREDSJEDNIK: Karadžić nije kontrolisao vojne, policijske ni civilne vlasti
NEOBAVJEŠTENI KOMANDANT: Da li je Mladić mogao da ne zna ono što su "svi znali"?
NESHVAĆENI HADŽIĆ: Kako su civilni policajci UN pogrešno mislili da su taoci?
GLAVA U PIJESKU: Tribunal bez komentara na optužbe iz pisma sudije Harhofa