HomeODLOŽENO SUĐENJE DRAGOMIRU PEĆANCU
Da li će se i kada bivšem obaveštajnom oficiru Glavnog štaba VRS Dragomiru Pećancu, suditi za nepoštovanje suda Pretresno veće će odlučiti nakon dodatnog razmatranja argumentacije odbrane predočene na današnjoj predraspravnoj konferenciji

Dragomir Pećanac u sudnici Tribunala Dragomir Pećanac u sudnici Tribunala

Dragomir Pećanac, obaveštajni oficir Glavnog štaba VRS tereti se za nepoštovanje suda jer se nije odazvao obavezujućem pozivu za svedočenje u predmetu bivšeg Mladićevog pomoćnika za bezbednost i obaveštajne poslove Zdravka Tolimira. Uoči suđenja koje je bio zakazano za danas odbrana optuženog zatražila je poništavanje optužnice budući da po mišljenju branioca, nemačkog advokata Jensa Dikmana/Dieckmann, "nema dovoljno dokaza za osuđujuću presudu" optuženom.

Danas održana predraspravna konferencija je stoga bila prilika da Pretresno veće nemačkog sudije Flugea/ Flügge, samo podseti na istorijat predmeta i optuženog još jednom upozori da optužba za neodazivanje obavezujućem pozivu "ne pokriva" njegovo ponašanje nakon što je uhapšen i izručen Tribunalu, kada je pred većem odbio da svedoči na suđenju svom bivšem starešini čime je, možda, počinio još jedno nepoštovanje suda. Pećancu je zatim pružena još jedna prilika da se izjasni hoće li ili neće da svedoči na suđenju Tolimiru.

Pećanac je zatražio da se o tome konsultuje sa svojim braniocem, pa je zasedanje prekinuto na petnaestak minuta. Nakon povratka u sudnicu, branilac je tražio da se sednica zatvori za javnost, pošto će iznositi argumentaciju vezanu za zdravstveno stanje optuženog. Budući da je Pećanac i na prvom pojavljivanju pred sudom odbijanje da svedoči obrazlagao svojim zdravstvenim stanjem, tražeći da ga pregledaju psihijatar i neurolog, moglo bi se zaključiti da i dalje, iz istih razloga, nije spreman da sedne na klupu za svedoke.

Nakon zatvorene sednice na kojoj je advokat Dikman izneo argumentaciju o zdravstvenom stanju optuženog, Pretresno veće se povuklo na razmatranje. Kada je sednica nakon otprilike pola sata nastavljena, predsedavajući sudija je saopštio da će veće "dodato razmotriti iznete argumente" i u pisanoj formi doneti odluku o tome da li će i kada Dragomiru Pećancu biti suđeno za nepoštovanje suda.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 523

PSIHOANALIZA: Šta Karadžić zamjera stanovnicima Srebrenice?
"KOSOVSKI BOŽURI" U RS: Bratska pomoć Beograda u lovu na dezertere
BEZ OPTUŽENOG I TUŽIOCA: Neobično suđenje Dragomiru Pećancu
TRIBUNAL I REGION: Svi pomalo krivi... i pomalo ljuti