HomeNEOBIČAN POČETAK SUĐENJA DRAGOMIRU PEĆANCU
Suđenje za nepoštovanje suda otvoreno bez optuženog koji je zbog bolesti ostao u Pritvorskoj jedinici, bez predstavnika tužilaštva koje nije strana u postupku, bez uvodnih reči strana i saslušavanja svedoka, sa sudijama u ulozi tužioca i presuditelja…

Jens Dieckmann, branilac Dragomira PećancaJens Dieckmann, branilac Dragomira Pećanca

Prvi dan suđenja Dragomiru Pećancu, bivšem obaveštajnom oficiru Glavnog štaba VRS optuženom za nepoštovanje suda zbog neodazivanja obavezujućem pozivu na svedočenje u predmetu Zdravka Tolimira, protekao je na prilično neuobičajen način. Prvo, optuženi se iz zdravstvenih nije pojavio u sudnici, ali je potpisao dokument kojim se odriče prava da prisustvuje raspravi. Drugo, u sudnici nisu bili ni predstavnici tužilaštva, pošto ono nije strana u ovom predmetu. Optužnicu protiv Pećanca je, naime, podiglo Pretresno veće pred kojim se odvija suđenje i koje će na kraju doneti presudu.

Umesto klasičnog dokaznog postupka - sa uvodnom rečju, saslušanjem svedoka i uvođenjem dokumenata u dokaze – predsedavajući sudija Fluge/Floege je izneo kratak sažetak "slučaja Pećanac": od izdavanja obavezujućeg naloga za svedočenje 31. avgusta ove godine, preko "uporne opstrukcije optuženog" da komunicira sa predstavnicima Tribunala koji su pokušali da ugovore njegovo putovanje u Hag, zatim podizanja optužnice za nepoštovanje suda i izdavanja naloga za hapšenje do, konačno, njegovog transfera iz Beograda u Hag 9. oktobra ove godine. Pećanac je u sudnici Tribunala dva puta odbio da svedoči u predmetu Tolimira, tvrdeći da to nije u stanju iz zdravstvenih razloga, a izjasnio se da nije kriv za nepoštovanje suda.

Veće je, u ulozi tužioca, u dokaze uvelo četiri dokumenta: poziv za svedočenje pod pretnjom kazne, odluku o garanciji "slobodnog prolaza", memorandum nadležnih srpskih vlast o uručenju poziva i, konačno, interni memorandum Službe za svedoke i žrtve o naporima uloženim da bi se svedok doveo u Hag i njegovoj "opstrukciji" kojom su ti napori osujećeni. Odbrana je prigovorila samo na poslednji od tih dokumenata, tvrdeći da sadrži informacije "iz druge, treće, pa čak i četvrte ruke", ali je veće odbacilo prigovor.

Nakon što je Pretresno veće zaključilo svoj "dokazni postupak", branilac Jens Dikman/Dieckmann je podneo usmeni zahtev da se optuženi, u skladu sa Pravilom 98 bis, oslobodi na "poluvremenu suđenja" pošto optužba, to jest sudije, po njegovom mišljenju nisu predočili dokaze koji bi mogli da dovedu do osuđujuće presude. Sudije su, nakon dvočasovnog većanja, većinom glasova – uz protivno mišljenje sutkinje Nijambe/Nyambe – odbacile zahtev odbrane. Zambijska sutkinja je, inače, bila i protiv podizanja optužnice protiv nevoljnog svedoka, smatrajući je "preuranjenom".

Branilac Dikman je, zatim, zatražio da se u dokaze uvede 31 dokument odbrane, što je veće prihvatilo bez prigovora. Nakon toga rasprava je prekinuta do sutra, kada će se suđenje nastaviti i okončati završnom rečju branioca. Mada je u lekarskom opravdanju za današnji izostanak stajalo da optuženi najmanje dva dana neće biti u stanju da se pojavi u sudnici, predsedavajući sudija je zaključujući raspravu izrazio nadu da će se suđenje sutra nastaviti u prisustvu Dragomira Pećanca.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 523

PSIHOANALIZA: Šta Karadžić zamjera stanovnicima Srebrenice?
"KOSOVSKI BOŽURI" U RS: Bratska pomoć Beograda u lovu na dezertere
BEZ OPTUŽENOG I TUŽIOCA: Neobično suđenje Dragomiru Pećancu
TRIBUNAL I REGION: Svi pomalo krivi... i pomalo ljuti