HomeODBRANA TRAŽI SLOBODU ZA GENERALA PERIŠIĆA
Ukazujući da je general Momčilo Perišić "pred ovim sudom odbranio svoju čast, ugled vojske i dostojanstvo naroda", branilac Novak Lukić je zatražio da bivši načelnik Generalštab VJ bude oslobođen odgovornosti po svim tačkama optužnice

Novak Lukić, branilac Momčila PerišićaNovak Lukić, branilac Momčila Perišića

"Istina mora da bude vaš prioritet jer se samo na osnovu istine može doći do pravde za žrtve i pomirenja naroda na teritoriji bivše Jugoslavije. Mi verujemo da je general Momčilo Perišić pred ovim sudom odbranio svoju čast, ugled vojske i dostojanstvo naroda", rekao je branilac Novak Lukić tražeći oslobađajuću presudu za bivšeg načelnika Generalštaba VJ.

Branilac je i u današnjem izlaganju nastojao da pokaže da general Perišić nije imao efektivnu kontrolu nad oficirima koji su, po tužilaštvu, bili u sastavu Vojske Jugoslavije a počinili su najteže zločine u Sarajevu i Srebrenici. Odbrana tvrdi da su ti oficiri bili u komandnom lancu VRS i da su slušali naređenja svojih pretpostavljenih oficira. U dokazivanju ove teze, branilac je citirao zapisnike sa sednica Vrhovnog saveta odbrane (VSO) na kojima je Milošević apelovao na komandanta Glavnog štaba VRS Ratka Mladića da prihvati mirovne sporazume jer je "nemoguće ići u rat sa celim svetom". Mladić je to odbio, ukazao je branilac, "ostavljajući pregovore za političare".

General Perišić je, zaključio je branilac, eventualno imao mehanizme uticaja ali ne i kontrole nad oficirima u VRS i SVK. Branilac je pozvao sudije da se ne obaziru na tvrdnje tužilaštva po kojima je optuženi mogao da plaća, unapređuje ili disciplinski kažnjava oficire VJ na službi u VRS. Takođe je tražio od sudija da zanemare "spektakularne" Mladićeve izjave da "bez SRJ ne bi opstala VRS" kao i da se on oseća pripadnikom "jedne jedinstvene vojske". Iz tih dokaza se vidi "samo da se na Mladića pokušava uticati. On reaguje tako da uticaj ne prihvata, ne sluša ni Miloševića, ni Perišića uz opravdanje da je on samo vojnik naroda", rekao je branilac.

Po odbrani, Perišić nije imao ni kontrolu ni uticaj nad učesnicima u raketnom napadu na Zagreb u maju 1995. godine. U presretnutom razgovoru čiju je sadržinu branilac citirao, Perišić kaže Miloševiću da je tražio od Milana Martića da prestane sa granatiranjem Zagreba ali da je Martić to odbio uz obrazloženje da "mora da se brani jer mu VJ ne pomaže". "Ovaj je lud čovek, bre", prokomentarisao je Milošević Martićeve postupke.

Odbrana tvrdi da ni u vreme počinjenja ni nakon zločina, Perišić nije imao moć da kažnjava lica koja tužilac označava kao njegove potčinjene, pošto oni nisu bili u komandnom lancu VJ. Izolovani slučajevi koji, po tužiocu, pokazuju Perišićevu moć da disciplinski kažnjava, posledica su naređenja koja je načelnik Generalštaba dobio od Miloševića i VSO, ukazao je branilac. Izolovani slučaj je, po odbrani, i učešće dela korpusa specijalnih jedinica VJ u napadu na brdo Žuč, iznad Sarajeva. Taj napad, po odbrani, "nema nikakve veze sa počinjenim zločinima". U svim drugim slučajevima, tvrdi branilac, SRJ nije učestvovala u ratu, a navodna Perišićeva podrška ratu i radnje koje su doprinele zločinima, po odbrani, "nisu tačne i nisu dokazane".

Odgovarajući na tvrdnje odbrane, predstavnici tužilaštva su istakli da je Perišić imao "suštinski uticaj" na zločine za koje se tereti tako što je održavao korpus oficira u VRS i obezbeđivao im da uživaju prava u VJ. Tužilaštvo je takođe tvrdilo da je Perišić, po Zakonu o VJ, bio ovlašćen za pokretanje disciplinskih mera prema počiniocima prekršaja i krivičnih dela.

Sudije Bakone Moloto, Pedro David i Mišel Pikar/Michelle Picard su se nakon okončane argumentacije strana povukli na većanje a presuda će biti izrečena "u dogledno vreme".


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 492

POMAGANJE I PODRŽAVANJE: Doprinos Beograda zločinima u Sarajevu, Srebrenici i Zagrebu
DEPORTACIJA ILI EVAKUACIJA: Da li je Mladić u Srebrenici samo ispunjavao želje UN
GONITI I UNIŠTITI: Šta je natjeralo Karadžića da obuče uniformu