HomeTRI RAZLOGA PROTIV SUDA
Američki ambasador u Nemačkoj objašnjava razloge zbog koji je njegova zemlja protiv Međunarodnog krivičnog suda. Iz pisma koje je državni sekretar Pauel uputio svojim evropskim kolegama izlazi da su neki od njih uveravali američku administraciju kako neće biti nikakvih problema od strane EU da se sklope bilateralni sporazumi sa članicama EU i zemljama-kandidatima

U nameri da se suprotstavi optužbama koje se pojavljuju "u nekim međunarodnim medijima" da SAD žele da postave svoje građane "iznad zakona", američki ambasador u Nemačkoj, Denijel Kouts/Daniel Coats objavio je u listu "Frankfurter Rundšau"/"Frankfurter Rundschau" autorski tekst u kojem navodi tri razloga zbog kojih je njegova vlada protiv Međunarodnog krivičnog suda (MKS).

Prvi razlog zbog kojeg SAD ne mogu da podrže Rimski statut o osnivanju i nadležnostima ovog suda je u činjenici da on protivreči "osnovnim principima nacionalnog suvereniteta, tako što pretenduje na jurisdikciju nad državljanima zemalja koje nisu prihvatile Statut." Uz to, smatra Kouts, MKS uzima sebi pravo da arbitrira da li su sudske istrage i postupci autentični, uprkos postojanju "različitih, ali legitimnih nacionalnih pravnih sistema" u svetu.

Drugi američki argument protiv MKS je nedostatak kontrole nad MKS i Tužilaštvom. Ni Sud, ni Tužilaštvo, nisu odgovorni ni Savetu bezbednosti, niti nekom demokratski izabranom telu, što otvara mogućnost "politički motivisanih istraga i optužbi protiv predstavnika američke vlade ili naših žena i muškaraca u uniformi", upozorava Kouts.

Treći razlog protiv MKS sadržan je u odredbama Statuta koji omogućavaju Sudu da pokrene istragu i podigne optužbu za "zločin agresije", a da pritom podriju ulogu i nadležnost Saveta bezbednosti i da dovedu Sud u sukob sa Poveljom UN. "Odbijamo svaku definiciju agresije", kaže se u Koutsovom tekstu, "koja ne priznaje ulogu Saveta bezbednosti, shodno Povelji UN, u utvrđivanju da li je do agresije došlo ili nije".

Istovremeno sa Koutsovim pismom, 'Frankfurter Rundšau' objavljuje i izveštaj svog dopisnika iz Brisela, u kojem se navode delovi pisma koje je američki državni sekretar Pauel/Powell uputio svojim evropskim kolegama 16. avgusta. Iz pisma jasno izlazi da je Pauel razočaran što su neke njegove evropske kolege prekršile zadatu reč i zaboravile da su same predložile da SAD potpišu bilateralne sporazume sa svim zemljama, kako bi zaštitile svoje građane od jurisdikcije MKS. "Evropski pregovarači" su, prema Pauelu, uveravali američku administraciju da od strane EU neće biti nikakvih prigovora ako pojedine zemlje-članice ili kandidati za članstvo u EU potpišu sa SAD bilateralne sporazume.

Nije, naravno, slučajno da su pismo američkog ambasadora u Nemačkoj i sadržaj Pauelovog pisma objavljeni na dan kad u Briselu pravni eksperti EU počinju težak posao utvrđivanja (ne)postojanja pravnih osnova za potpisivanje bilateralnih sporazuma sa SAD. Sudeći po sadržaju ovih pisama, biće veoma teško da evropska 15-torica pronađu rešenje koje ne bi vodilo daljem zaoštravanju odnosa sa SAD, a istovremeno i da sačuva verodostojnost MKS.Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 114

ŽRTVE IZ IZBICE: Da li su u redovima OVK bili starci i invalidi?
KOMŠIJE IZ KLJUČA : Kako je pokojni Jovo dobio pušku
PORICANJE NEPORECIVOG: Tribunal ogorčen negiranjem srebreničkih zločina
PRIJEDORSKA "KNJIGA MRTVIH": Nestale nije imao ko da prijavi
VOJNA EKSPERTIZA KOSOVSKE KAMPANJE: Vojska je postupala po naređenjima sa vrha