HomeMEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD POČINJE S RADOM 2002. GODINE
Prema izveštaju Pripremne komisije, podnetom Pravnom komitetu UN, Međunarodni krivični sud trebalo bi da počne s radom tokom iduće godine. Nedostaje još samo 14 ratifikacija

S obzirom da je posle 11. septembra proces ratifikacije Statuta Međunarodnog krivičnog suda (MKS) ubrzan, prema stanju na dan 13. novembra potrebno je da Statut ratifikuje još 14 zemalja da bi se dostigao broj od 60 zemalja, potreban da Sud počne s radom.

Prema rečima Filipa Kirša (Philippe Kirsch), predstavnika Kanade, koji predsedava Pripremnom komisijom za obrazovanje MKS, može se očekivati da će Statut biti ratifikovan u 60 zemalja do kraja ove ili početkom 2002. godine, što znači da bi tokom naredne godine Sud mogao početi s radom.

Onog časa kad Statut bude ratifikovan u 60 zemalja, stiču se uslovi za sazivanje Skupštine zemalja članica Suda, čime, istovremeno, prestaje funkcija Pripremne komisije. Očekuje se da će prvo zasedanje Skupštine biti održano, takođe, u narednoj godini, a dotle je potrebno da se održe još dva dvonedeljna zasedanje Komisije, na kojima bi se, u okviru radnih grupa za sazivanje Skupštine i za finansijska pitanja, razrešila sva administrativno-tehnička pitanja od važnosti za budući rad Suda.

Predsednik Pripremne komisije Kirš obavestio je članova Pravnog komiteta UN da je zemlja-domaćin Međunarodnog krivičnog suda, Holandija, stavila na raspolaganje prostor za podizanje zgrade Suda, preuzela na sebe deo troškova održavanja Skupštine i stavila na raspolaganje privremene prostorije u kojima bi Sud radio do dovršenja sopstvene zgrade.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 78

DUBROVAČKA OPTUŽNICA: Predaja i izjašnjavanje admirala Miodraga Jokića
SUĐENJE ZA MOSTARSKE ZLOČINE: Boriti se - ili umreti - u Mostaru: svedočenje britanskog novinara Jeremy Bowena
SUĐENJE ZA ZLOČINE U KERATERMU: Presuda trojici optuženih
SUĐENJE ZA ZLOČINE U OMARSKOJ I KERATERMU: Blizanci Predrag i Nenad Banović prvi put pred sudijama
SLUČAJ "MEDAČKI DŽEP": Preciziranje optužnice protiv generala Rahima Ademija
SUĐENJE ZA ZLOČINE U VIŠEGRADU: Mitar Vasiljević se brani neznanjem: unakrsno ispitivanje optuženog od strane tužioca