HomeFOTO REKONSTRUKCIJA SREBRENIČKIH ZLOČINA
Uz pomoć mapa, fotografija i vazdušnih snimaka francuski inspektor Žan Rene Ruez, nekadašnji šef tima srebreničke istrage haškog tužilaštva, je na suđenju generalu Zdravku Tolimiru započeo rekonstrukciju događaja na području Srebrenice u periodu od 11. do 17. jula 1995. godine

Jean Rene Ruez, svjedok na suđenju Zdravku TolimiruJean Rene Ruez, svjedok na suđenju Zdravku Tolimiru

Bivši šef srebreničke istrage haškog tužilaštva, francuski inspektor Žan/Jean Rene Ruez je vođen iskazima preživelih već 1996. godine obišao sve lokacije od značaja za rekonstrukciju događaja nakon ulaska Mladićevih snaga u srebreničku enklavu 11. jula 1995. godine i na mnoge od njih se vraćao narednih godina učestvujući u otkrivanju i ekshumacijama masovnih grobnica.

Na mapama sačinjenim tokom istrage Ruez je obeležio sve za rekonstrukciju ključne tačke počevši od pravca kretanja stanovništva Srebrenice 11. jula 1995. – jedan prema Potočarima, gde su otišle žene, deca i stariji muškarci i drugi prema Šušnjarima i Jaglićima gde su se uputili pripadnici 28. divizije Armije BiH i vojno sposobni muškarci. Te su lokacije zatim ilustrovane serijom fotografija i vazdušnih snimaka koje je napravila američka vlada, a poseban značaj za istragu, naglasio je Ruez, imali su video snimci beogradskog "novinara-propagandiste" Zorana Petrovića Piroćanca načinjeni na tom području 13. i 14. jula 1995. godine.

Petrović je u Potočarima, pored ostalog, snimio i takozvanu belu kuću u koju su bili zatvarani muškarci prethodno odvojeni od svojih porodica, ali je taj deo snimka ubrzo nestao sa trake, kao i još dva inserta na kojima se vidi otvaranje vatre iz protivavionskog topa na kolonu Bošnjaka koja se probija ka Tuzli kao i gomila mrtvih tela pred vratima skladišta u Kravici. Prema Ruezu beogradski novinar je te delove snimka uklonio jer predstavljaju dokaz zločina počinjenih nakon pada Srebrenice.

Muškarci iz bele kuće u Potočarima odvedeni su autobusima i zatvoreni u skladištima i školama na različitim lokacijama u Bratuncu i okolini koje je Ruez takođe označio na mapi i ilustrovao fotografijama u svojoj knjizi. Livada kod sela Sandić je označena je kao jedno o mesta predaje i zarobljavanja Bošnjaka iz kolone a Ruez je na vazdušnim snimcima dostavljenim od strane američke vlade, napravljenim u leto 1995. godine, označio mesta na kojima su bili okupljeni Bošnjaci koji su se predali. Na vazdušnom snimku se, pored ostalog, vide i autobusi kojima je deo zarobljenika prevezen do obližnjeg skladišta u Kravici.

Tužilaštvo smatra da je u ovom skladištu streljano blizu hiljadu zarobljenika ali Ruez nije želeo da iznese bilo kakvu procenu. On je komentarisao niz fotografija unutrašnjosti i fasade skladišta koje je napravio u više navrata 1996. i 1998. godine. Upoređene sa snimcima Zorana Petrovića Piroćanca fotografije ukazuju da pogubljenje Bošnjaka zatvorenih u skladište nije bilo završeno u trenutku kada je beogradski novinar, u pratnji Ljubiše Borovčanina, prošao kolima pored hrpe leševa pred vratima skladišta.

Mesta pogubljenja zarobljenih Bošnjaka istražitelji su pronašli na osnovu iskaza preživelih, vazdušnih snimaka na kojima se vidi prekopana zemlja, kao i niza dokaza pronađenih na terenu kao što su čaure metaka različitih kalibara, lične stvari, dokumenti i delovi odeće žrtava. U sudnici je prikazan niz fotografija gubilišta kraj Orahovca i brane u Petkovcima na kojima je Ruez, na osnovu iskaza preživelih, obeležio mesta na kojima su pogubljeni zatočeni Bošnjaci.

Iskaz Žan Rene Rueza biće nastavljen sutra.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 447

NA MJESTU ZLOČINA: Pretraživanje srebreničkih polja smrti
"POPIS" NA HELIODROMU: Kako vjerovati civilu da nije vojnik
NEVJERNI TOMA: Šešelj traži obavezujući nalog za svjedočenje Karle del Ponte
SUDIJSKI PRODUŽETAK: Novi svjedok Pretresnog vijeća na suđenju za "Oluju"