HomeOSPORAVANJE NALAZA O UBISTVIMA KOSOVSKIH CIVILA
Svedočeći na poziv odbrane policijskog generala Vlastimira Đorđevića, beogradski patolog Zoran Stanković tvrdi da su nalazi francuskih i austrijskih forenzičara o ubistvima albanskih civila na više lokacija na Kosovu 1999. godine "neprihvatljivi" i tvrdi da, suprotno navodima optužnice, u selima Kotlina i Izbica nisu ubijeni civili

Zoran Stanković, svjedok odbrane Vlastimira ĐorđevićaZoran Stanković, svjedok odbrane Vlastimira Đorđevića

Specijalista sudske medicine iz Beograda Zoran Stanković osporava praktično sve forenzičke nalaze u vezi sa civilnim žrtvama koji su predočeni u dokaznom postupku optužbe na suđenju policijskom generalu Vlastimiru Đorđeviću, optuženom za ubistva i deportacije kosovskih Albanaca 1999. godine. Svedoka je u Hag u svojstvu veštaka pozvala odbrana, a u dokaze je danas uveden njegov ekspertski izveštaj u kojem je detaljno obrazložio svoje zaključke.

Doktor Stanković tvrdi da su forenzički izveštaji veštaka optužbe Erika Bakara/Eric Baccard i Hozea Pabla Barajbara/Jose Pablo Baraybar o stradanju albanskih civila u Beloj Crkvi, Maloj Kruši, Đakovici, Izbici, Kotlini, Gornjem Sudimlju i drugim kosovskim mestima "neprihvatljivi" jer se često zasnivaju na pretpostavkama i sadrže brojne materijalne greške. Blizu 900 leševa kosovskih Albanaca je otkriveno u više masovnih grobnica u Srbiji, a veštaci optužbe su tvrdili da je većina žrtava ubijena van borbe.

Branilac Dragoljub Đorđević je od svedoka tražio da detaljnije obrazloži zašto je u izveštaju osporavao navode optužnice po kojima su u selu Kotlina 24. marta 1999. godine srpski vojnici i policajci ubili 17 albanskih civila a potom njihova tela bacili u bunare. Stanković kaže da je pored tih bunara pronađeno svega desetak čaura, na osnovu čega zaključuje su se ubistva dogodila na drugoj lokaciji. Stanković, suprotno austrijskim forenzičarima koji su pregledali leševe iz Kotline, tvrdi da su povrede na telima "najverovatnije nastale u oružanom sukobu".

Beogradski patolog se ne slaže ni sa nalazima francuskog forenzičkog tima o žrtvama iz Izbice, ubijenim 27. marta 1999. godine. Kaže da je problematičan nalaz francuskih stručnjaka po kojem je na toj lokaciji ubijeno oko 150 ljudi a pronađene su samo 84 čaure. Tvrdi i da se na video snimku koji je tužilac uveo u dokaze vidi da su leševi pronađeni na devet lokacija a ne na tri, kako se navodi u optužnici.

Slične argumente Stanković je iznosio i na suđenju "Kosovskoj šestorki" kada je u maju 2008. godine dao iskaz kao zajednički veštak odbrane šestorice bivših srpskih zvaničnika, optuženih za iste ili slične zločine kao general Đorđević. U presudi iz februara prošle godine, kojom su petorica od šestorice optuženih osuđeni na kazne od 15 do 22 godine zatvora, je prihvaćena Stankovićeva argumentacija u vezi sa incidentom u Kotlini, ali ne i sa ubistvom u Izbici.

Pretresno veće sudije Bonomija/Bonomy je tada zaključilo da se na osnovu iskaza svedoka i forenzičkih nalaza ne može van razumne sumnje reći da je bilo ko od Albanaca čiji su leševi pronađeni u bunarima u Kotlini poginuo na način koji je naveden u optužnici. S druge strane, u slučaju ubistva u Izbici, sudije su se manje oslanjale na forenzičke nalaze, a više na "pouzdane i verodostojne" iskaze Albanaca koji su preživeli streljanje. U presudi je, tako, zaključeno da su pripadnici srpskog MUP u Izbici streljali oko 90 albanskih civila.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 446

SREBRENIČKA POLJA SMRTI: General ne vjeruje preživjelima
"MULTIETNIČKI HRVATSKI": Nove svađe na suđenju čelnicima Herceg Bosne
NASLEĐE TRIBUNALA: Zločin, kazna i pomirenje