Home"BUKA" IZ PRAVCA KOZLUKA
Na suđenju generalu Momčilu Perišiću, tužilac sugerisao svedoku Miodragu Simiću da su pripadnici VJ, na granici sa RS, morali da čuju "priličnu buku" iz pravca Kozluka, 16. jula 1995. godine. Na tom mestu pripadnici VRS su, po optužbi, istog dana pogubili 500 bosanskih Muslimana, rafalima iz automatskog naoružanja

Momčilo Perišić u sudnici TribunalaMomčilo Perišić u sudnici Tribunala

Na kraju unakrsnog ispitivanja, tužilac je generalu Miodragu Simiću sugerisao da su pripadnici Vojske Jugoslavije na granici sa Republikom Srpskom, 16. jula 1995. godine, iz pravca Kozluka morali da čuju paljbu iz automatskog naoružanja koja je stvarala "priličnu buku". Prema optužnici protiv generala Momčila Perišića, oko 500 bosanskih Muslimana je tog dana pogubljeno rafalima iz automatskog naoružanja u blizini Kozluka. Ti ljudi su zarobljeni prilikom povlačenja iz srebreničke enklave i izdvojeni su u Potočarima. Nakon ubistva su pokopani u masovnu grobnicu.

Simić je odgovorio da je na tim područjima bilo "svakodnevne pucnjave", da su se "vodile borbe" i zapitao se "ko bi mogao da pretpostavi šta se dešavalo". Ukazao je da je "svako izveštavao o onome šta je čuo i video".

U dodatnom ispitivanju, branilac generala Perišića je sugerisao da plan "Drina" koji je sastavljen u Generalštabu VJ a potpisao ga je vrhovni komandant i predsednik SRJ Zoran Lilić, nikada nije sproveden u delo. Da bi to potvrdio, branilac je svedoku predočio priloge uz plan "Drina", odnosno Direktivu za upotrebu Vojske Jugoslavije, Vojske Republike Srpske i Srpske vojske Krajine. Simić je potvrdio da nijedan od tih priloga nije potpisan što, po odbrani, znači da dokument "nije validan" i da po njemu "ne može da se postupa".

Izvođenje dokaza odbrane generala Perišića je nastavljeno svedočenjem generala potpukovnika Stamenka Nikolića koji je obavljao funkcije načelnika Uprave za statusna pitanja pri Ministarstvu odbrane SRJ kao i načelnika Personalne uprave pri Generalštabu Vojske Jugoslavije.

Mada je njegovo svedočenje tek počelo, može se naslutiti da će svedok govoriti o regulisanju statusnih prava pripadnika Vojske Jugoslavije koji su bili na službi u VRS i SVK. Prema optužnici, general Perišić je, kao načelnik generalštaba VJ bio odgovoran za formiranje i organizaciju 30. i 40. kadrovskog centra preko kojih su pripadnici Vojske Jugoslavije upućivani na službu u VRS i SVK. Perišić se tereti da je pripadnicima tih formacija pružao kadrovsku, logističku, materijalnu i drugu pomoć čime je, po tužilaštvu, značajno doprineo zločinima u Sarajevu, Zagrebu i Srebrenici.

Branilac generala Perišića je u uvodnoj reči najavio da će dokazivati da su kadrovski centri bili samo administrativni organi u Personalnoj upravi Generalštaba VJ preko kojih su regulisana statusna prava pripadnika VJ na službi u VRS i SVK. O platama svih pripadnika VJ su, po svedoku Nikoliću, odlučivali Vlada i Ministarstvo odbrane. Nikolićevo svedočenje će biti nastavljeno u četvrtak.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 443

MIT ILI ZLOČIN: "Mermerne istine" Radovana Karadžića
ČAST ILI GENOCID: Srebrenički izbor generala Tolimira
UNAKRSNO ILI INTERESNO: Kako je Praljak ispitivao suoptuženog Petkovića
VEVERICA ILI AŽDAJA: Šešeljevi uslovi za izvođenje dokaza odbrane
NACIONALNO ILI INTERNACIONALNO: Nasleđe Tribunala u vlasništvu domaćih pravosuđa