HomeKAKO SE VOJSKA JUGOSLAVIJE SLUŽILA "OBMANOM"
Miodrag Simić, prvi svedok obrane bivšeg načelnika Generalštaba VJ Momčila Perišića, tvrdi da Vojska Jugoslavije nikada nije "sadejstvovala" sa Vojskom Republike Srpske i Srpskom vojskom Krajine. Plan Drina koji je predviđao upotrebu jugoslovenske vojske van granica SRJ je, tvrdi svedok, bio "obmana"

Miodrag Simić, svjedok odbrane Momčila PerišićaMiodrag Simić, svjedok odbrane Momčila Perišića

Bivši načelnik Prve uprave Generalštaba Vojske Jugoslavije Miodrag Simić je u nastavku iskaza na suđenju generalu Momčilu Perišiću objasnio pojam "operativno-strategijskog maskiranja" kojim se, kako je rekao, "obmanjuje protivnička strana i štite komande jedinica Vojske Jugoslavije".

Po svedoku, jedan od primera takvog operativno-strategijskog maskiranja je "plan Drina" koji je 24. novembra 1993. godine zaveden u Prvoj upravi Generalštaba VJ. U izradi plana upotrebe oružanih snaga su, po rečima Simića, učestvovali čelni ljudi Generalštaba VJ, Manojlo Milovanović iz Glavnog štaba VRS i Mile Novaković iz Glavnog štaba Srpske vojske Krajine a potpisao ga je tadašnji predsednik SRJ i Vrhovnog saveta odbrane Zoran Lilić.

U tom planu se detaljno govori o "verovatnoj agresiji hrvatske vojske na RSK" koja bi, kako se pretpostavljalo, imala za cilj "srpske teritorije" u Zapadnoj Slavoniji i Baranji i da se "u rat uvuku Republika Srpska i Savezna Republika Jugoslavija". Deo pretpostavki iz plana je, po rečima svedoka, realizovan u hrvatskoj operaciji Bljesak 1. maja 1995.

U Direktivi o upotrebi oružanih snaga koja je deo tog ratnog plana se navodi da "potpunom borbenom gotovošću Vojske Jugoslavije treba odvratiti potencijalne agresore od ugrožavanja teritorijalnog integriteta". To po svedoku znači da SRJ svojim snagama treba da "sadejstvuje sa SVK u slamanju napada na Baranju i Zapadnu Slavoniju, kao i sa VRS u dolini Drine i Istočnoj Hercegovini".

Simić je rekao da VJ "nikada nije sadejstvovala po planu". U odgovoru na pitanje sudije Molotoa, svedok je objasnio da Vojska Jugoslavije nije postupala u skladu sa tom direktivom tokom operacije Bljesak zato što dokument nije "pravi plan" upotrebe oružanih snaga SRJ već je "u sferi strategijskog maskiranja". Simić je dodao da je od početka rada na planu "imao dozu sumnje" u iskrenost tog dokumenta jer učesnici u izradi nisu potpisali izjave o čuvanju državne tajne.

Plan Drina, po svedoku, nikada nije razrađen niti realizovan, delom i zato što ga načelnik Generalštaba VJ Momčilo Perišić "nije odobrio ni potpisao". Perišić se tereti da je pružao logističku, materijalnu, kadrovsku i drugu podršku vojskama bosanskih i hrvatskih Srba i tako, po tužilaštvu, "značajno" doprineo artiljerijskim i snajperskim napadima na Sarajevo, granatiranju Zagreba i zločinima u Srebrenici.

Svedočenje generala Simića biće nastavljeno sutra.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 442

POSLEDNJI SA "LISTE ČEKANJA": Počelo suđenje generalu Zdravku Tolimiru
"ČEDO NE BU'Š SE VRNUL": Kome su bili namenjeni kninski grafiti?
PLAN "DRINA": Obmanjivali neprijatelja a obmanuli saveznike
(NE)SPREMNOST ZA ODBRANU: Da li je rat "pao sa neba"
ZATOČENICI ILI ŠTICENICI: Ko je policiji uvalio "vruć krompir"
ČEKAJUĆI PRAVDU: Glas žrtava na konferenciji o tribunalovom nasleđu