HomeDISKVALIFIKOVANE SUDIJE U SLUČAJU ARTMAN
Tročlani panel sudija Tribunala, nakon razmatranja zahteva odbrane Florans Artman, predložio predsedniku Tribunala da umesto sudija Orija i Ađiusa, imenuje nove sudije u sastav Specijalnog veća koje protiv francuske novinarke vodi postupak za nepoštovanje suda

Florence Hartmann u sudnici TribunalaFlorence Hartmann u sudnici Tribunala

Tročlani panel sudija imenovan da razmotri zahtev odbrane Florans Artman/Florence Hartmann za diskvalifikaciju dvojice sudija i višeg pravnog savetnika Specijalnog veća koje vodi postupak protiv francuske novinarke, odlučio je, većinom glasova, da delimično usvoji ovaj zahtev odbrane i predloži predsedniku Tribunala da umesto sudija Alfonsa Orija/Alphons Orie i Karmela Ađiusa/Carmel Agius imenuje dvojicu novih sudija u sastav Specijalnog veća.

Panel u sastavu potpredsednik Tribunala O-Gon Kvon/Kwon i sudije Ijen Bonomi/Iain Bonomy i Kristof Fluge/Christoph Flugge se u donošenju odluke oslanjao na tribunalova pravila postupka kao i na uputstvo o proceduri u pokretanju postupka za nepoštovanje suda u čijem paragrafu 13 stoji da "veće pred kojim je došlo do navodnog nepoštovanja, presuđuje po tom pitanju ukoliko ne postoje izvanredne okolnosti kao što je na primer, dovođenje u pitanje nepristrasnosti veća". U tom slučaju, kako se navodi u uputstvu, "predmet se dodeljuje drugom veću".

Mada su odbacili argumente odbrane o pristrasnosti Specijalnog veća, sudije Panela su, uz suprotno mišljenje sudije Bonomija, ocenili da je angažovanje Specijalnog veća na usmeravanju istrage protiv francuske novinarke "nadilazilo davanje opštih, načelnih i čisto administrativnih uputstava", čime su, kako se navodi u odluci, stvorene "izvanredne okolnosti" iz paragrafa 13 uputstva o proceduri postupka za nepoštovanje suda.

Sudije Ađius i Ori su, po oceni odbrane, posredstvom neimenovanog višeg pravnog savetnika uspostavile "blisku vezu" sa specijalnim tužiocem-prijateljem suda Brusom Mekferlejnom/Bruce MacFarlane, što ih čini "pristrasnim" i "stvara predubeđenje prema Florans Artman". Panel sudija je odbacio zahtev odbrane za diskvalifikaciju pomenutog višeg pravnog savetnika ocenjujući da, "ponašanje službenika Tribunala nije relevantno za procenu (ne)pristrasnosti sudija".

Pravila o postupku i dokazima i uputstvo za proceduru pokretanja postupka za nepoštovanje suda, po oceni sudija Panela, nisu u suprotnosti sa Statutom Tribunala i osnovnim ljudskim pravima koja štiti običajno međunarodno pravo. Ova dokumenta, smatraju sudije Panela, sadrže odredbe kojima se obezbeđuje nepristrasno delovanje veća u presuđivanju oko suštinskih pitanja u postupcima za nepoštovanje suda.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 404

TOTALNO OSPORAVANJE: Za Karadžića su nesporne samo vremenske prilike
OSTAJU SVE OPTUŽBE: Hrvatski generali imaju od čega da se brane
POVRATAK ŠKORPIONA: Od Vukovara, preko Srebrenice, do Podujeva
(NE)POSTOJEĆI TELEGRAM: Kako je naređeno pogubljenje u Kozluku
POLITIČKA (NE)MOĆ: Prlić i Stojić u nemilosti opštinskih moćnika