HomeLAVINA ZAHTEVA ODBRANE FLORANS ARTMAN
Pored diskvalifikacije dvojice sudija i jednog višeg pravnog savetnika, odbrana francuske novinarke Florans Artman traži dozvolu za ulaganje žalbe na tri odluke Specijalnog veća pred kojim se odvija postupak za nepoštovanje suda

Karim Khan, novi branilac Florence HartmannKarim Khan, novi branilac Florence Hartmann

U brzini ulaganja podnesaka i broju podnetih zahteva, branioci Florans Artman/Florence Hartmann nadmašili su čak i Karadžićevog pravnog savetnika Pitera/Peter Robinsona, čija je produktivnost u tom domenu bila do sada neprikosnovena.

Sezonu podnesaka branioci Karim Kan/Khan i Genel Metro/Guénaël Mettraux otvorili su obrazloženjem zahteva za diskvalifikaciju dvojice sudija i višeg pravnog savetnika Specijalnog veća pred kojim se protiv bivše predstavnice za štampu tužilaštva vodi postupak za nepoštovanje suda zbog objavljivanja informacija o poverljivim odlukama Žalbenog veća u predmetu Slobodana Miloševića.

U javnoj, redigovanoj verziji zahteva za diskvalifikaciju se na tridesetak stranica obrazlaže na koji su način sudije Ađius/Agius i Ori/Orie, po mišljenju branilaca, "direktno i konstantno" bili umešani u istragu i podizanje optužnice za nepoštovanje suda protiv francuske novinarke. Bliska veza između specijalnog tužioca Brusa Mekfarlejna/Bruce MacFarlane i Specijalnog veća koja je, po odbrani, ostvarena preko višeg pravnog savetnika, čini sudije "pristrasnim" i "stvara predubeđenje prema Florans Artman".

Na zaključak o "pristrasnosti" sudija, po odbrani, upućuje i "neobrazloženo" odbacivanje niza podnesaka odbrane čime je veće odbilo da "kritički sagleda i proceni teške propuste u procesu istrage". Odbrana, zbog toga, traži dozvolu da uloži žalbe na tri odluke Specijalnog veća kojima su odbačeni zahtevi za "preispitivanje" slučaja Florans Artman i obustavu postupka zbog, kako se navodi u podnescima branilaca, zloupotreba specijalnog tužioca i njegovog odbijanja da obelodani izjave svedoka koje namerava da izvede na suđenju.

Pretres u predmetu francuske novinarke je najpre bio zakazan za 5. i 6. februar ali je odložen zbog zahteva za diskvalifikaciju sudija. Novi termin suđenja biće određen naknadno, u zavisnosti od odluka predsednika Tribunala pred kojim je zahtev za diskvalifikaciju sudija, kao i od toga da li će Specijalno veće odobriti odbrani da se žali zbog odbačenih podnesaka.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 397

ĆUTANJE (NI)JE ZLATO: Zakasnela istina Vinka Pandurevića
POKRETNA META: Sarajevski tramvaji na nišanu snajpera
KRVAVI BAJRAM: Snimateljski debi doktora Loshija
CIJENA SLOBODE: Prijateljima nije mjesto u logoru
INTEGRITET POSTUPKA: Prekid suđenja Vojislavu Šešelju
ŽARKO PUHOVSKI: Efekti "Oluje" jednaki etničkom čišćenju