HomeGENERALOV "NADREĐENI POLOŽAJ"
Prvo pojavljivanje generala Krstića pred sudijama u ponedjeljak u 11 sati

U ponedjeljak 7. decembra general Radislav Krstić biće prvi put izveden pred sudije haškog Tribunala i pozvan da se izjasni o navodima optužnice: da li je, naime, kriv ili nevin za ono za šta je optužen. Procedura "prvog pojavljivanja" optuženog je otvorena za javnost i odvijaće se pred Prvim pretresnim vijećem haškog Tribunala, kojim predsjedava francuski sudija Klod Žorda (Claude Jorda), a čine ga još i sudije Fuad Rijad (Fouad Riad) iz Egipta, te Almiro Rodrigez (Rodrigues) iz Portugala.

Prema "biografskoj bilješci" iz optužnice, Radislav Krstić je prije rata u BiH bio potpukovnik JNA, na položaju komandanta Druge Romanijske motorizovane brigade. Ta brigada je novembra 1992. priključena Drinskom korpusu, a Krstić je bio njen komandant do kraja 1994. Od januara 1995. bio je načelnik štaba i zamjenik komandanta Drinskog korpusa VRS, a 14. jula iste godine je preuzeo komandu nad Korpusom. U čin general-majora unaprijeđen je juna 1995. a general-potpukovnik je postao aprila 1998. Do trenutka hapšenja bio je komandant Petog korpusa VRS, sa štabom u Sokolcu.

Prema optužnici, general Krstić je u vrijeme srebreničke operacije - najprije kao načelnik štaba i zamjenik komandanta, a potom i kao komandant Drinskog korpusa - "učestvovao u planiranju i usmjeravanju aktivnosti svih podređenih jedinica u zoni njegove odgovornosti, kao i u nadziranju njihovih aktivnosti kako bi osigurao da se njegova naređenja izvršavaju.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 1

General Tihomir Blaškić osuđen na 45 godina zatvora
Početak suđenja za logore Omarska i Keraterm