HomeODBRANA ZA - TUŽILAC PROTIV
Zamena sudije u Veću koje sudi generalu Blaškiću

U završnoj fazi maratonskog suđenja generalu Tihomiru Blaškiću (započetog 23. juna 1997) egipatskog sudiju Fuada Rijada (Fouad Riad) zameniće sudija Almiro Rodrigez (Ropdrigues) iz Portugalije - saopšteno je danas u haškom Tribunalu. Odluku o tome donela je predsednica Tribunala, Gabrijel Kerk Mekdonald (Gabrielle Kirk McDonald), nakon što je obaveštena da sudija Rijad, koji je nedavno podvrgnut operaciju na srcu (by-pass), neće moći da prisustvuje suđenju najmanje do druge polovine aprila. Da bi se uključio u proces, koji se nastavlja 15. februara, sudija Rodrigez će morati da pročita više od 17.000 stranica zapisnika sa proteklih 20 meseci suđenja, kao i da pregleda više od hiljadu dokaznih predmeta (dokumenata, fotografija, video-snimaka...) koje su do sada priložili optužba i odbrana.

Prema Pravilima postupka haškog Tribunala, ukoliko je neki od sudija iz bilo kog razloga sprečen da prisustvuje raspravama, predsedavajući sudija može ili odložiti suđenje ili tražiti da se imenuje zamena, tj. novi sudija. Ista pravila, takođe, propisuju da se - nakon što je počelo izvođenje dokaza - zamena sudija može se izvršiti samo uz saglasnost optuženog. General Blaškić je dao svoju saglasnost za imenovanje sudije Rodrigeza. Takva saglasnost se, međutim, nije tražila i od tužioca.

U slučaju Blaškić, tužilaštvo je bilo za odlaganje procesa dok sudija Rijad ne bude u stanju da zauzme svoje mesto u Pretresnom veću I, pored predsedavajućeg sudije Kloda Žorde (Claude Jorda) iz Francuske i Mohameda Šahabudena (Shahabuddeen) iz Gvajane. Interes tužioca za odlaganjem je očigledan: stalo mu je, naime, da u konačnom odlučivanju o krivici ili nevinosti optuženog učestvuje sudija koji je od početka u procesu i koji je čuo sve svedoke i argumente optužbe. Novi sudija će, istina, sve to pročitati i pregledati... ali efekat ne mora da bude isti kao kada se čuje živa reč svedoka i, naročito, žrtava zločina za koje se sudi. Iz istih razloga, interes odbrane je upravo obrnut: više joj odgovara sudija koji će "uživo" čuti samo nekolicinu poslednjih svedoka odbrane i samog optuženog, čije bi svedočenje trebalo da predstavlja vrhunac prezentacije njenog slučaja.

Pred istim Pretresnim većem je 30. novembra prošle godine počelo suđenje Goranu Jelisiću, zvanom "srpski Adolf", optuženom za genocid. Sudiji Rijadu je, upravo, pozlilo trećeg dana njegovog suđenja (2. decembra 1998), dok je slušao jednog od svedoka koji je opisivao Jelisićeve postupke za zatočenicima logora Luka u Brčkom. Bilo je predviđeno da se to suđenje nastavi krajem januara ove godine, ali Jelisić - kako su nam nagovestili njegovi branioci - nije dao saglasnost za imenovanje novog sudije, već se opredelio da sačeka oporavak sudije Rijada. Zbog toga će se taj proces, po svemu sudeći, nastaviti tek u maju.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 1

General Tihomir Blaškić osuđen na 45 godina zatvora
Početak suđenja za logore Omarska i Keraterm