HomePREVOD STARIJI OD ORIGINALA
Svedok odbrane Milana Lukića tvrdi da je izjavu kojom potvrđuje alibi optuženog dao početkom aprila prošle godine, kada se prvi put sastao sa predstavnicima odbrane. Tužilac, međutim, ukazuje da mu je prevod te izjave odbrana obelodanila već u martu 2008. – mesec dana pre nego što je, po svedoku, izjava data

Milan Lukić u sudnici TribunalaMilan Lukić u sudnici Tribunala

Zaštićeni svedok MLD-4 je juče u glavnom ispitivanju potvrdio alibi Milana Lukića za 14. juni 1992. godine tvrdeći da je sa optuženim tada bio u brdima iznad Višegrada. Odbrana time nastoji da ospori iskaze svedoka optužbe koji su tvrdili da su i Milan i Sredoje Lukić tog 14. juna učestvovali u spaljivanju oko 70 žena, dece i staraca u jednoj kući u Pionirskoj ulici u Višegradu.

Nakon što je MLD-4 izjavio da se sa predstavnicima odbrane prvi put sastao 7. aprila prošle godine i tada im dao i potpisao zvaničnu izjavu, tužilac mu je u unakrsnom ispitivanju predočio prevod iste izjave na engleski jezik, koji je odbrana dostavila tužilaštvu u martu 2008. godine, dakle mesec dana pre nego što je izjava data. Tužilac je tvrdio da je odbrana "unapred spremila" izjavu, ali je svedok to odbacio, mada "ne razume" kako je odbrana mogla mesec dana unapred znati sadržaj njegovog iskaza.

Tužilac je svedoku predočio i zvaničan dokument vlade Republike Srpske u kom se navodi da on nikada nije registrovan kao pripadnik VRS. MLD-4 je tada priložio svoju vojnu knjižicu koju je poneo u Hag i uputio tužilaštvo da potvrdu o njegovom pripadništvu VRS potraži u Beogradu, gde je zvanično prijavljen. Vojna knjižica će biti poslata na veštačenje.

Tužilac je još izneo tvrdnju da su MLD-4 i Goran Đerić, raniji svedok o alibiju čije se ime takođe ne nalazi u zvaničnim spiskovima VRS, bili ustvari pripadnici paramilitarne grupe koju je predvodio Milan Lukić, ali svedok to negira.

Pošto odbrana nije više imala svedoke za ovu sedmicu, suđenje Milanu i Sredoju Lukiću za ubistva i mučenja bošnjačkih civila u Višegradu biće nastavljeno sledećeg utorka.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 395

REPRIZA: Treće suđenje za zločine srpskih snaga na Kosovu
ZAPOVEDNIK ILI POLICIJA: Ko je bio dužan da disciplinira vojsku
POD ZAKLETVOM: Svedočenje optuženog Vinka Pandurevića
(NE)ODGOVORNOST: U čijoj su nadležnosti bili zatvoru u Herceg Bosni
BIJELJINA 1992: Šešelj prebacuje krivicu na Arkana i Mauzera