HomeFLORANS ARTMAN TRAŽI IZJAVE SVEDOKA OPTUŽBE
Ukazujući da je ponašanje specijalnog tužioca – prijatelja suda u suprotnosti sa osnovnim pravnim dokumentima i sudskom praksom Tribunala, odbrana Florans Artman traži da mu se naloži obelodanjivanje izjava svedoka koji će dati iskaz na suđenju za nepoštovanje suda, zakazanom za 5. i 6. februar ove godine

Florence Hartmann u sudnici TribunalaFlorence Hartmann u sudnici Tribunala

Dve nedelje pre početka suđenja francuskoj novinarki Florans Artman/Florence Hartmann, kanadski pravnik Brus Mekferlejn/Bruce MacFarlane, specijalni tužilac "prijatelja suda" u ovom predmetu, nije odbrani obelodanio ni jednu izjavu svedoka koje namerava da izvede. Odbrana je, zato, sudijama uputila "hitni podnesak" kojim traži da se tužiocu naloži da "bez odlaganja uzme detaljne izjave od svedoka koje namerava da pozove" i obelodani ih odbrani. Ako odbrana ne zna o čemu će ti svedoci govoriti i ako ne bude u mogućnosti da pripremi dokaze kojima će osporavati ta svedočenja, pravično suđenje neće biti moguće, navodi se u podnesku.

Francuska novinarka i bivša predstavnica za štampu tužilaštva je optužena za nepoštovanje suda zbog objavljivanja informacija o poverljivim odlukama Žalbenog veća u predmetu Milošević, a suđenje je zakazano za 5. i 6. februar ove godine.

Specijalni tužilac je ovih dana u pismu upućenom odbrani naveo da ga Pravila o postupku i dokazima "oslobađaju obaveze da uzima ili obelodanjuje izjave svedoka". Odbrana, međutim, smatra da je takvo stanovište u direktnoj suprotnosti sa Statutom i Pravilima postupka, kao i sa sudskom praksom Tribunala i zaključcima Žalbenog veća. Uskraćivanjem obelodanjivanja se, ukazuje odbrana, krši pravo optužene na pravovremeni i detaljan uvid u slučaj tužilaštva i pravo da osporava dokaze optužbe. Drugim rečima, francuskoj novinarki se ne mogu uskratiti osnovna prava koja uživa svaki optuženi pred Tribunalom, na bazi toga da nije optužena za ratne zločine već "samo" za nepoštovanje suda.

Na spisku svedoka specijalnog tužioca "prijatelja suda" se, inače, nalaze Gevin Rakston/Gavin Ruxton, šef Odeljenja za krivično gonjenje, zatim Robin Vinsent/Robyn Vincent, sekretar specijalnog suda za Liban, potom Evelin Anoja/Evelyn Anoya, pravni koordinator u Sekretarijatu suda i Jorik Kermarek/Yorric Kermarrec, sekretar u izdavačkoj kući koja je objavila knjigu Florans Artman Mir i Kazna.

Odbrana je najavila pet svedoka, na prvom mestu Natašu Kandić, direktoricu Fonda za humanitarno pravo koja će dati iskaz o važnosti međunarodne pravde za žrtve. Na listi svedoka odbrane su još i Luiz Žuane/Louis Joinet, jedan od bivših izvestilaca Komisije UN za bivšu Jugoslaviju i Nura Alispahić iz udruženja Majke Srebrenice. Odbrana namerava da ispita i samog specijalnog tužioca Mekfarlejna, a zadržava pravo i na svedočenje optužene Florans Artman.

Pretresno veće se, inače, još nije izjasnilo o podnesku kojim je odbrana, ukazujući na zloupotrebe specijalnog tužioca, tražila da se "preispita" slučaj Florans Artman. Njeni branioci Karim Kan/Khan i Genel Metro/Guenael Mettraux posebno optužuju Mekfarlejna da je sudije naveo na krivi trag time što je propustio da ih obavesti da su sve inkriminisane informacije koje je objavila Florans Artman bile u javnom domenu i objavljivane u tribunalovim javnim dokumentima, tako da je francuska novinarka optužena zato što je napisala "ono što su svi već znali".


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 394

UPORNOST: Karadžić i dalje insistira na navodnom sporazumu sa Holbrukom
KUM NIJE DUGME: Izliv ljubavi u haškoj sudnici
SUKOB INTERESA: Varničenja među braniocima bivših čelnika Herceg Bosne
DOKAZI ODBRANE :"Nespretni" potpis generala Radivoja Miletića
ŽALBA: Tužilac traži najmanje 30 godina zatvora za Mrkšića i Šljivančanina