HomeDALEKO JE OMARSKA
Tek pred kraj drugog dana svedočenja o svom životnom putu i dugoj policijskoj karijeri, optuženi Miroslav Kvočka je stigao do Omarske – mesta zločina za koje je optužen

Miroslav Kvočka u sudnici TribunalaMiroslav Kvočka u sudnici Tribunala

Dok tužilac tvrdi da je Miroslav Kvočka bio najpre komandant, a potom zamenik komandanta logora Omarska, odbrana je danas prezentirala dokumenta nadležnih organa Republike Srpske prema kojima je optuženi od januara 1990. pa sve do oktobra 1993. bio samo "policajac - vođa patrolnog sektora." Dalje, dok se u optužnici navodi da je Kvočka bio u poziciji nadređenog stražarima i ostalom logorskom osoblju, te da prema tome snosi "komandnu odgovornost" za zločine koje su počinili njegovi podređeni, odbrana dokazuje da je on sve vreme rata bio "običan policajac" ili "običan vojnik", te da je tek u oktobru 1993. imenovan za šefa smene. Bilo je to, uveravao je optuženi sudije, prvi put u njegovoj policijskoj karijeri da mu je poverena odgovornost za rad više ljudi.

Tek pred kraj drugog dana svedočenja o svom životnom putu i dugoj policijskoj karijeri, Miroslav Kvočka je, vođen pitanjima svog banjalučkog branioca Krstana Simića, stigao do logora Omarska - mesta zločina za koje je optužen. U noći između 28. i 29. maja 1992, rekao je, pozvao ga je načelnik prijedorske policije Dušan Janković i naredio mu da smesta dođe u kompleks rudnika Omarska. Tu mu je naložio da odmah nađe komandira policijske stanice u Omarskoj, Željka Mejakića, te da "podignu" rezervni sastav policije i dovedu ih sto pre u kompleks rudnika. Te noći Kvočka je, kako je svedočio, u kompleksu rudnika video desetak autobusa, od kojih su neki bili prazni, a neki puni.

Kada se ujutro, sa Mejakićem i dvadesetak mobilisanih policajaca, pojavio na istom mestu, dočekali su ih policajci iz Banja Luke koji su im rekli da će oni - dakle policajci iz Omarske - preuzeti dužnost "fizičkog obezbeđenja objekata u kojima se nalaze zatvorenici." Autobusi su bili otišli, a Kvočka - kojem je Mejakić poverio da tog dana bude dežurni - je kroz vrata upravne zgrade video "neke ljude." Nakon što se razdanilo, Kvočka je na travnjaku iza te zgrade video 3-4 mrtva tela za koja je naknadno saznao da su ih, pri pokušaju bekstva, ubili banjalučki policajci. Koliko je njemu poznato, nije pokrenuta nikakva istraga o njihovoj smrti, a leševi su ostali na travnjaku dva ili tri dana, dok ih kamionetom nisu odvezli neki njemu nepoznati ljudi u civilu.

Šta se, po Kvočki, nakon toga događalo u logoru Omarska saznaće se u sutrašnjem nastavku njegovog svedočenja.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 1

General Tihomir Blaškić osuđen na 45 godina zatvora
Početak suđenja za logore Omarska i Keraterm