HomeKAKO SE MENJALA "PRIRODA MISIJE" UN U SREBRENICI
Svedočenja oficira Holandskog bataljona UNPROFOR na suđenju generalu Radislavu Krstiću

Nakon što je, prošle sedmice, nekoliko pripadnika holandskih "plavih šlemova" svedočilo kako im je naređeno da "ne budu agresivni prema Srbima", na suđenju generalu Radislavu Kristiću svedočio je i oficir koji je izdao takvu naredbu: major Robert Franken, u vreme pada Srebrenice zamenik komandanta Holandskog bataljona UNPROFOR.

Na pitanje tužioca šta bi se dogodilo da su "plavi šlemovi" pokušali da brane Potočare, major Franken je odgovorio jednom rečju: "Masakr." A zatim je precizirao: "Masakr izbeglica, pretežno žena i dece, budući da su snage bosanskih Srba već pokazale da ne prave razliku između boraca i civila." Podsetio je da su pred pad enklave te snage već granatirale Srebrenicu i Potočare, mada u njima nije bilo nikakvih vojnih ciljeva, kao i da su pretile da će - ukoliko bude vazdušnih udara - ubiti pedesetak holandskih "plavih šlemova" koje su zarobili na osmatračkim punktovima UN oko Srebrenice. Dodao je da ne misli da bi ih "prislonili uz zid i streljali", ali bi ih "verovatno koristili kao živi štit... budući da su to već radili".

Pošto "započinjanje borbe nije bilo opcija", objasnio je holandski major, "promenila se priroda misije snaga UN: ne više da brane Srebrenicu, već da pokušaju da zaštite izbeglice." A zatim se promenila priroda i te misije: iz štaba UN je naređeno da "plavi šlemovi" pomognu Srbima pri evakuaciji izbeglica iz Potočara. Major Franken je pokušao da organizuje praćenje konvoja, kako bi znali kuda se izbeglice odvode. Srpskim snagama, međutim, nije bilo do takve pomoći, pa su blokirali holandske vojnike u pratnji izbegličkih konvoja i u tom im procesu oteli 15-16 džipova, uz lično naoružanje i ostalu opremu.

O pomaganju pri evakuaciji svedočio je i kapetan Ron Ruten/Rutten, koji je pokušavao da ono što se tih dana događalo u Potočarima registruje svojim foto-aparatom. Jednom prilikom je, kroz objektiv, video scenu koja mu se nije učinila "lepom": holandski vojnici su trakama zaokružili prostor u koji je moglo da stane 60-70 ljudi koje su zatim usmeravali ka ulazu u autobus. A dok smo "mi radili" - rekao je svedok - "srpski vojnici su sedeli pored puta i pušili", tako da je izgledalo da zapravo "plavi šlemovi" evakuišu izbeglice iz Potočara. Kapetan Ruten nije nikada video fotografije koje je tada snimio: dva dana po povratka u Holandiju posetili su ga ljudi iz vojne obaveštajne službe i uzeli film na razvijanje. Prilikom razvijanja je, međutim, došlo do "greške": film je, navodno, preeksponiran i, tako, propao.

U želji da stvari nazove pravim imenom, sudija Fuad Rijad/Fouad Riad je pitao majora Frankena da li se ono što opisuje kao "evakuacija", može nazvati drugim imenom - "deportacija." Pošto se major s tim složio, sudija je zaključio: "Dakle, radilo se o planiranoj deportaciji koju su odobrile UN." Sudija je, zatim, želeo da razjasni značenje drugog pojma - "demilitarizacija" - pa je svedoka pitao da li su snage UN razoružale Muslimane u enklavi, a ne i Srbe oko nje? Major Franken je i to potvrdio, kao i pitanje-konstataciju sudije da "plavi šlemovi" nisu bili u stanju da zaštite enklavu i njene stanovnike. Nakon čega je sudija Rijad ovako sažeo to svedočenje holandskog oficira. "Dakle, oni (Muslimani u Srebrenici) su bili kompletno razoružani; vaša misija nije bila u stanju da ih zaštiti; Srbi su bili vojno veoma dobro pripremljeni i istovremeno - kako ste svedočili - spremni da ubiju civile." "I to je tačno" - odgovorio je major Franken.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 6

PRVO POJAVLJIVANJE MOMČILA KRAJIŠNIKA: "Nisam kriv"
SUĐENJE ZA GENOCID U SREBRENICI: Ko je komandovao napadom na "zaštićenu zonu"?
SUĐENJE ZA SILOVANJA U FOČI: Svjedočenja žrtava silovanja