Home"IDEMO DO KRAJA" REKAO JE KRSTIĆ 12. JULA 1995
Haški tužitelj dokazuje da je optuženi general Krstić, kao komandant, bio u Potočarima na dan kad su tamo započela odvajanja bošnjačkih muškaraca koji su potom masovno pogubljeni

"Izvodimo ovu operaciju veoma uspješno. Nismo stali s operacijom - idemo do kraja da oslobodimo teritoriju općine Srebrenica", izjavio je general Radislav Krstić u jednom intervjuu 12. srpnja/jula 1995. godine - na dan kad su zapovjednici Vojske Republike Srpske ušli u enklavu i kad su započele deportacije žena i djece i odvajanja tisuća bošnjačkih muškaraca koji su potom pogubljeni.

"Civilnom stanovništvu garantujemo sigurnost. Bit će bezbjedno prevezeni tamo gdje žele... Nismo se uplašili NATO avijacije. Idemo do kraja.". Ovaj kratki Krstićev intervju za Srpsku radio-televiziju (SRT) tužitelj je predočio kao dokaz na suđenju za genocid u Srebrenici.

Tužitelj dokazuje da je optuženi Krstić, koji je u to vrijeme zamjenik komandanta Drinskog korpusa, ušao u Srebrenicu zajedno sa zapovjednikom Vojske Republike Srpske Ratkom Mladićem.

Mladić je u intervjuu za SRT tog dana izjavio kako "još ima grupa koje pružaju nekakav otpor", ali da se nada da će se i preostali problemi "riješiti na ljudski način bez stradanja nedužnog civilnog stanovništva."

Bivši vojni promatrač UN u Srebrenici potpukovnik Joseph Kingori/Džozef Kingori sada je svjedočio da su Krstić i drugi srpski oficiri, koji su 12. srpnja ušli u osvojenu enklavu, "radili zajedno", i da im je cilj bio da svi Bošnjaci napuste to područje.

"Predstavnici VRS su došli u našu bazu u Potočarima. Među njima je bio Krstić koji nam je predstavljen kao jedan od visokih oficira", rekao je Kingori. "Svi su ti oficiri bili tu, ulazili i izlazili, odlazili do vojnika izdavati im naredbe..." Kingori je svjedočio kako je tog dana započelo razdvajanje muškaraca, čak i dječaka, od žena i djece. "Rekli su nam da ih razdvajaju radi razmjene", dodao je.

Ovaj je vojni promatrač ocijenio da je zapovjedni lanac snaga VRS koje su osvojile Srebrenicu bio čvrst, te da je Drinski korpus bio zadužen ne samo za vojne operacije, već i za deportacije koje su potom uslijedile.

"Osjetio sam da se nešto planira...", svjedočio je Kingori, "... kad mi je u lipnju/junu 1995., na sastanku u Bratuncu, pukovnik VRS po prezimenu Vuković rekao da svi Bošnjaci trebaju otići iz enklave i da će im biti dat bezbjedan prolaz.". "Poruka je bila da je već postojao plan za (događaje iz) srpnja/jula i da će VRS osvojiti enklavu", zaključio je on.

Vjera Bogati


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 6

PRVO POJAVLJIVANJE MOMČILA KRAJIŠNIKA: "Nisam kriv"
SUĐENJE ZA GENOCID U SREBRENICI: Ko je komandovao napadom na "zaštićenu zonu"?
SUĐENJE ZA SILOVANJA U FOČI: Svjedočenja žrtava silovanja