Home"ZLATAR" ZOVE "PALMU"
Na suđenju generalu Krstiću tužilaštvo prezentiralo transkripte radio-komunikacija štabova VRS, presretnutih u vreme napada na Srebrenicu

Radislav Krstić u sudnici TribunalaRadislav Krstić u sudnici Tribunala

U nastavku suđenja generalu Radislavu Krstiću tužilaštvo je danas prezentiralo tri poveća registra sa transkriptima radio-komunikacija između jedinica i štabova Vojske Republike Srpske, presretnutih u periodu napada na srebreničku enklavu.

O tome kako su te komunikacije presretane, odnosno prisluškivane, svedočila su dva bivša pripadnika jedinice za elektronsko izviđanje i protiv-elektronska dejstva Armije BiH. Uprkos zvučnom nazivu, ta je jedinica raspolagala samo amaterskom opremom, prepravljenom tako da je bila u stanju da "hvata" radio-komunikacije VRS u trouglu između Drine, Save i Bosne. Presretnute komunikacije su snimane i rukom "skidane" u sveske, a zatim prekucavane i upućivane nadležnim komandama. Trake, međutim, nisu sačuvane jer ih, tvrde svedoci, u to vreme nije bilo dovoljno, pa su korišćene za presnimavanja.

Pred sudom je pročitano nekoliko odlomaka iz presretnutih radio-komunikacija između "Zlatara", "Palme" i "Badema", što su, prema svedocima, bile šifre za komandu Drinskog korpusa i štabove Zvorničke i Bratunačke brigade. U jednom od tih razgovora dežurni "Zlatara" kaže neidentifikovanom sagovorniku: "Da vas spojim sa generalom Krstićem, on je glavni po ovom udaru". Optužnica, inače, tereti generala Krstića da je, kao zapovednik Drinskog korpusa, igrao glavnu ulogu u napadu na srebreničku enklavu u julu 1995.

U jednom drugom pred sudom pročitanom odlomku pukovnik Milanović iz "Palme" tj. Zvorničke brigade, traži da mu se u Konjević Polje hitno pošalje "kašikar", tj. mašina za utovarivanje. Prema svedocima koji su preživeli srebrenička streljanja, takvim mašinama su tela pogubljenih ubacivana u masovne grobnice ili tovarena na kamione. Konačno, pročitan je i transkript razgovora vođenog 13. jula 1995. u kojem osoba obeležena kao "Y" traži da se iz Bijeljine hitno uputi desetak autobusa, jer "imamo sada onih jedno 6.000." Pošto njegov sagovornik, obeležen sa "X", obećava da će odmah poslati autobuse, "Y" izdaje nalog da se "jave na stadion u Novoj Kasabi." Na tom je stadionu, prema svedočenjima preživelih i vazdušnim snimcima koju su prikazani sudu, 12. i 13. jula bilo zatočeno više od 1.000 bošnjačkih muškaraca koji su nakon toga autobusima prebačeni na gubilišta.

Očekuje se da će, u sutrašnjem nastavku suđenja, tužilac prezentirati nove transkripte presretnutih konverzacija, uključujući i neke u kojima je učestvovao i sam optuženi general Krstić.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 16

SUĐENJE RADISLAVU KRSTIĆU: Kako je Armija Bosne i Hercegovine prisluškivala Vojsku Republike Srpske
HAŠKI TRIBUNAL: Miloševiću nema ko da garantuje imunitet od krivičnog gonjenja
SUĐENJE KORDIĆU I ČERKEZU: Kordićeva obrana brani Herceg Bosnu
HAŠKI TRIBUNAL: 45 novih suđenja do kraja mandata