HomeNAREDBOM NA NAREDBU
Prema borbenim naredbama i izveštajima koje prezentira odbrana generala Krstića, 28. Divizija Armije BH je u prvoj polovini 1995. u regionu Srebrenice izvodila ofanzivne i diverzantske akcije, dok je Drinski korpus VRS delovao isključivo defanzivno

Radislav Krstić u sudnici TribunalaRadislav Krstić u sudnici Tribunala

Ni drugog dana svog svedočenja pred Haškim tribunalom, general Radislav Krstić nije došao do događaja za koje je optužen: masakra koji je u julu 1995. izvršen nad više hiljada bošnjačkih muškaraca, zarobljenih nakon pada Srebrenice.

Najveći deo današnjeg svedočenja protekao je u prezentiranju i komentarisanju više desetina borbenih naredbi i izveštaja 28. Divizije, Drugog korpusa i Glavnog štaba Armije BH. Branilac generala Krstića, Nenad Petrušić, nije pred sudom rekao kako je odbrana došla do tih strogo poverljivih vojnih dokumenata.

Prezentiranim dokumentima odbrana generala Krstića nastoji da pokaže da je 28. divizija Armije BH, stacionirana u zaštićenoj zoni Srebrenice, bila vojnički dobro ustrojena, naoružana i opremljena, kao i da je bila veoma aktivna, naročito u diverzantskim akcijama protiv Vojske Republike Srpske. Takva njena aktivnost se, svedočio je danas general Krstić, posebno pojačala uoči i u toku "prolećne ofanzive" Armije BH u maju i junu 1995, koja je imala za cilj oslobađanje ukupne teritorije BiH. Prema dokumentima koje je prezentirala odbrana, jedinice 28. divizije su, u sklopu te ofanzive, imale zadatak da pojačaju diverzantske akcije u zaštićenoj zoni i izvan nje, kako bi "vezale" snage Drinskog korpusa na tom području i sprečile da se one upute kao pojačanje na glavni - "sarajevski front."

Za razliku od ofanzivnog delovanja Armije BH i njene 28. divizije, Drinski korpus VRS je u prvoj polovini 1995. - prema odbrani generala Krstića - preduzimao isključivo defanzivne akcije. Ostao je na pozicijama iz 1994. i nisu, tvrdi general Krstić, bila planirana nikakva borbena dejstva. Izuzev, kako je rekao, borbe protiv diverzantskih grupa i akcija u cilju sprečavanja kretanja snaga Armije BH kroz zonu odgovornosti Drinskog korpusa.

Očekuje se da će, u sutrašnjem nastavku svedočenja, general Krstić konačno doći i do događaja iz jula 1995, za koje je optužen.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 28

SUĐENJE ZA GENOCID U SREBRENICI: General Krstić se brani optužujući generala Mladića
SUĐENJE KORDIĆU I ČERKEZU: Mario Čerkez odustao od svjedočenja u vlastitu obranu
TRIBUNAL: Da li Miloševiću suditi u Beogradu ili u Hagu?
TRIBUNAL: U Hagu izrečena prva kazna doživotnog zatvora, ali za zločine u Ruandi
SUĐENJE STANISLAVU GALIĆU: Prije sudije će obići sarajevska mjesta zločina