Home"UBIJAJTE TO SVE REDOM!"
Takvo je naređenje, prema tužiocu, general Radislav Krstić dao majoru Draganu Obradoviću. Pred sudom emitovan magnetofonski smimak razgovora u kojem je ta naredba izdata, ali general Krstić osporava da je učestvovao u takvom razgovoru

Radislav Krstić u sudnici TribunalaRadislav Krstić u sudnici Tribunala

"Ubijajte to sve redom! Ni jednog živog nemojte da ostavite!" - čulo se u sudnici sa snimka presretnutog telefonskog razgovora, koji je haškom tužilaštvu dostavila prislušna služba Armije BiH. Razgovor je, tvrdi tužilac, vođen 2. avgusta 1995. a njegovi učesnici su optuženi general Radislav Krstić, tadašnji komandant Drinskog korpusa, i major Dragan Obrenović, tadašnji načelnik štaba Zvorničke brigade VRS.

Nakon što je osoba koja se predstavila kao Obrenović rekla kako se još nekoliko muslimanskih boraca "upecalo ili na (puščane) cijevi ili na mine", njegov sagovornik - koji je predstavio kao Krstić i kojeg je pomenuti Obrenović oslovljavao sa "generale" - je zapovednički uzvratio: "Ubijajte to sve redom! Ni jednog živog nemojte da ostavite! Ni jednog živog nemoj da ostavljate!" A na to je drugi sagovornik raportirao: "Sve ide po planu, gospodine generale".

Pošto je čuo magnetofonski snimak, general Krstić je rekao da je to "sto odsto montaža", da tog dana nije razgovarao sa Obrenovićem, te da on "nikada ne bi izdao takvu naredbu".

Pre emitovanja snimka, odbrana generala Krstića je prigovorila da tužilaštvo još nije dokazalo njegovu autentičnost i verodostojnost, na šta je tužilac Piter Mekloski/Peter McClosky uzvratio da će to učiniti u nastavku suđenja, ukoliko general Krstić bude negirao da je on učesnik u tom razgovoru. Pošto je optuženi to negirao, tužilac će u fazi u kojoj bude pobijao dokaze odbrane pozvati za svedoka pripadnika prislušne službe Armije BiH koji je presreo navedeni razgovor i rukom u beležnicu, koja je tužilaštvu priložena uz traku, zapisao njegov sadržaj. Biće, takođe, pozvani i veštaci za glas, kojima je tužilaštvo dalo da analiziraju magnetofonsku traku.

Pomenuti snimak tužilaštvo je, kako je danas objasnio Mekloski, uvelo da bi osporilo kredibilnost Krstićevog svedočenja, odnosno da bi pokazalo kako on nije govorio "celu istinu", mada se na to zakleo kada je sa optuženičke prešao na klupu za svedoke. Tokom jučerašnjeg unakrsnog ispitivanja, Mekloski je u jednom trenutku upitao generala Krstića da li je ikada naredio da se smaknu zarobljeni neprijateljski vojnici i da se više ne uzimaju zarobljenici. General Krstić je na to kategorički odgovorio da nikada to nije naredio, a Mekloski je prešao na druga područja ispitivanja, da bi se 24 sata kasnije vratio na to pitanje s ciljem da dokaže da se svedoku ne može verovati.

Unakrsno ispitivanje generala Krstića završiće se sutra pre podne.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 30

SUĐENJE ZA GENOCID U SREBRENICI: Da li je general Krstić naredio: "Pobij to sve redom!"
PREDMET KRNOJELAC: Počelo suđenje za zločine u fočanskom KP Domu
REPORTAŽA: Ko će platiti odštetu žrtvama ratnih zločina?
TRIBUNAL: Nova imena na Tribunalovoj poternici