HomeBILJANA PLAVŠIĆ "SVEDOK SUDA" NA SUDJENJU MILOMIRU STAKIĆU
Sudsko veće koje vodi proces protiv Milomira Stakića, bivšeg predsednika Kriznog štaba Prijedora, pozvalo Biljanu Plavšić da kao "svedok suda" svedoči na sudjenju za genocid u Prijedoru

Biljana Plavšić, bivša predsednica Republike Srpske koja je prošle godine priznala krivicu za progone nesrpskog stanovništva na političkim, rasnim i verskim osnovama, pozvana je da kao "svedok suda" svedoči na sudjenju doktoru Milomiru Stakiću, bivšem predsedniku opštine i Kriznog štaba Prijedora, optuženom za genocid. Prema odluci veća koju je danas saopštio predsedavajući sudija Volfgang Šomburg/Wolfgang Schomburg, Biljana Plavšić će svedočiti neposredno nakon izricanja presude, koja se očekuje krajem ovog ili početkom sledećeg meseca.

Sporazum o priznanju krivice koji je Biljana Plavšić postigla sa tužilaštvom ne sadrži obavezu optužene da svedoči na drugim sudjenjima pred Haškim tribunalom. Taj sporazum, medjutim, ni na koji način ne obavezuje sudije, koje mogu na sopstvenu inicijativu da pozovu svakog svedoka za kojeg smatraju da može da doprinese utvrdjivanju istine o dogadjajima, odnosno zločinima, za koje se sudi. Ti pozivi su obavezujući, odnosno pod pretnjom kazne, a svedok koji im se ne odazove može da bude proglašen krivim za nepoštovanje suda i kažnjen novčanom kaznom u visini do 100.000 eura, kao i zatvorom u trajanju od najviše sedam godina.

U dokumentu "Činjenične osnove za potvrdno izjašnjavanje o krivici", koji su potpisali Biljana Plavšić i njeni branioci, priznaje se da je cilj ratnog vodjstva bosanskih Srba, kojem je pripadala i optužena, bilo "nasilno razdvajanje etničkih grupa" i njihovo "trajno uklanjanje", kao i da su te ciljeve realizovali "opštinski krizni štabovi na terenu" – poput onog u Prijedoru čiji je predsednik bio doktor Stakić. Biljana Plavšić je, takodje, priznala da su u cilju nasilnog razdvajanja etničkih grupa osnivani zatočenički objekti, odnosno logori, u koje su protivpravno zatvarani bosanski Muslimani i Hrvati s kojima se surovo i nečovečno postupalo. Tri takva logora - Omarska, Keraterm i Trnopolje - bila su u nadležnosti opštinskog Kriznog štaba u Prijedoru.

Saopštavajući odluku veća da Biljanu Plavšić izvede na klupu za svedoke, sudija Šomburg je pozvao optuženog da - posle njenog svedočenja - razmisli da li će promeniti svoj iskaz o krivici. Milomir Stakić se, naime, izjasnio da nije kriv ni po jednoj tački optužnice koja ga tereti za genocid u Prijedoru. (kraj)


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 130

STRADANJA ROBERTA HAUSVIČKE: Zbog čijih "suludih ideja" su ginuli dubrovački mladići
PREPARIRANJE LOGORAŠA: Politička delegacija u poseti Omarskoj
INCIDENT U SUDNICI: Optuženi ne zna šta da radi sa svojim braniocem
PRIJEDOR 1992.: Ludi narod i nemoćni političari
24 BEGUNCA: Spisak potraživanja Karle del Ponte