HomeLUKIĆ SE BRANI NEZNANJEM
Odbrana optuženog policijskog generala ne negira da su pripadnici MUP u proleće 1999. godine počinili više masovnih ubistava na Kosovu, ali nastoji da dokaže da to nije bio deo plana i da je tada u policiji malo ko znao za te zločine

Vladimir Ilić, svjedok odbrane Sretena LukićaVladimir Ilić, svjedok odbrane Sretena Lukića

Sudeći po današnjoj raspravi na suđenju "Kosovskoj šestorki" bivših srpskih zvaničnika, odbrana policijskog generala Sretena Lukića ne spori da su pripadnici MUP učestvovali u više masovnih ubistava na Kosovu u proleće 1999. godine. Odbrana, međutim, nastoji da dokaže da gotovo niko, pa tako ni general Lukić koji je u to vreme bio načelnik Štaba MUP za Kosovo, nije znao za zločine nad Albancima. Svedočeći u Lukićevu odbranu, bivši pripadnik 122. brigade Posebnih jedinica policije (PJP) Vladimir Ilić kaže da, iako je bio na Kosovu, nije čuo za masovna ubistva koja su policajci počinili u Đakovici i Suvoj Reci, kao i u selima Meja, Bela Crkva, Kotlina i Izbica.

Svedok tvrdi da nikada nije dobio bilo kakvo naređenje da se Albanci ubijaju, pljačkaju i proteruju sa Kosova, niti da im se pale kuće, a lična dokumenta oduzimaju i uništavaju. Kaže, takođe, da kao komandir čete PJP na Kosovu nikada nije samoinicijativno izdao naređenje da bilo šta od toga bude sprovedeno. Naprotiv, policija je, tvrdi, štitila Albance i ubeđivala ih da ne napuštaju domove.

Poput nekolicine prethodnih svedoka Lukićeve odbrane i Ilić je tvrdio da Štab MUP za Kosovo nije izdavao naređenja Posebnim jedinicama policije. Odluke o njihovoj upotrebi je, kako je objasnio, donosio načelnik Uprave policije MUP Srbije uz odobrenje komandanta PJP. Obe funkcije je 1999. godine obavljao general Obrad Stevanović, pa po Ilićevom svedočenju ispada da je upotreba posebnih jedinica bila isključivo u njegovim rukama.

Pošto je tvrdio da je njegova brigada PJP najmanje u jednom slučaju bila potčinjena Vojsci Jugoslavije, pravo na unakrsno ispitivanje su iskoristili branioci vojnih generala Nebojše Pavkovića i Vladimira Lazarevića. Odgovarajući na njihova pitanja, svedok je priznao da je naređanje da se pretpotčini Prištinskom korpusu VJ dobio samo usmeno, a ne i na papiru, ali je ostao pri tvrdnji da se policija borila pod vojnom komandom.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 358

POLITIČKA (NE)VOLJA: Zašto se Armija BiH nije obračunala sa odmetnutim mudžahedinima?
VIDEO DOKAZI: Vojislav Šešelj kao "prikladna vojnička pojava"