HomeUSKORO ŽALBENA RASPRAVA U PREDMETU LAPUŠNIK
Usmena rasprava o žalbama optužbe i odbrane na prvostepenu presudu kojom su Fatmir Limaj i Isak Musliu oslobođeni krivice za zločine u logoru Lapušnik a Haradin Balja osuđen na 13 godina zatvora, biće održana krajem maja ili početkom juna ove godine – najavljeno je na današnjoj konferenciji o stanju u žalbenom postupku

Isak Musliu, Hajradin Bala i Fatmir Limaj u sudnici TribunalaIsak Musliu, Hajradin Bala i Fatmir Limaj u sudnici Tribunala

Žalbena rasprava u predmetu trojice bivših zapovednika OVK optuženih za zločine u logoru Lapušnik biće najverovatnije održana krajem maja ili početkom juna ove godine, saopštio je na današnjoj konferenciji o stanju u postupku predžalbeni sudija Teodor/Theodor Meron. Žalbeno veće će, dodao je sudija, nastojati da udovolji zahtevu optužbe da šest nedelja pre usmenog iznošenja žalbenih argumenata dostavi spisak pitanja o kojima bi strane trebalo da se izjasne.

Od trojice optuženih, današnjoj statusnoj konferenciji je prisustvovao samo Haradin Balja/Bala, budući da se Fatmir Limaj i Isak Musliu nalaze na slobodi od novembra 2005. godine kada su prvostepenom presudom oslobođeni svih optužbi za zločine nad srpskim i albanskim civilima u logoru Lapušnik u proleće i leto 1998. godine.

Optužba je u januaru prošle godine uložila žalbu na prvostepenu presudu trojici zapovednika OVK, ukazujući da je Pretresno veće pri odlučivanju o krivici optuženih primenilo kriterijum "svake sumnje, uključujući i one koji se ne zasnivaju na logici i zdravom razumu". Zbog toga tužioci zahtevaju da oslobađajuća presuda protiv Limaja i Misliua bude preinačena, a 13-godišnja kazna Balji povišena. U isto vreme, Baljini branioci traže da mu kazna bude ublažena.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 314

GLAS ŽRTAVA: Belaj u Varešu i masakr u Stupnom Dolu
OD BOLNICE DO STRATIŠTA: Ranjeni, lečeni, pogubljeni
ČAS ISTORIJE: Kako su se zvali Bosanci dok su bili na Karpatima
UKRATKO: Tri kosovska i jedan makedonski postupak
ZAVRŠNE REČI: Šta želi i za čim žali "Vukovarska trojka"