HomeZAVRŠENO SUĐENJE ZA MASAKR NA OVČARI
Branilac Veselina Šljivančanina traži od Veća da optuženog majora bivše JNA proglasi nevinim. U obraćanju sudijama, trojica optuženih negiraju da su učestvovali u masakru i žale zbog žrtava

Vukovarska trojka u sudnici TribunalaVukovarska trojka u sudnici Tribunala

"Veselin Šljivančanin nije učestvovao u zločinu na Ovčari ni na koji način, ni u kom obliku odgovornosti. Njegov jedini zločin je bio u tome što je verovao jednoj zemlji, jednoj zastavi i jednoj zakletvi. Zbog te vere vi morate utvrditi da nije kriv za zločin na Ovčari". Tako je advokat Novak Lukić, branilac Veselina Šljivančanina zaključio svoju završnu reč na suđenju Vukovarskoj trojki za ubistvo 264 osobe na poljoprivrednom dobru Ovčara, 20. novembra 1991. godine.

Advokat Lukić je ponovio većinu argumenata iznetih tokom dokaznog postupka odbrane. Rekao je da je Šljivančanin, kao bivši načelnik organa bezbednosti Gardijske brigade, imao samo jedan zadatak u evakuaciji vukovarske bolnice – da bolesne i ranjene odvoji od hrvatskih boraca koji su se, po tvrdnjama odbrane, skrivali u bolnici kao i da obezbedi uslove za bezbednu evakuaciju ranjenika i bolesnika.

Ratni zarobljenici koji su iz vukovarske bolnice tokom prepodneva 20. novembra prevezeni u kasarnu JNA a potom na poljoprivredno dobro Ovčara su, kaže branilac, bili u rukama Vojne policije koja je, kako tvrdi, bila podređena komandantu Gardijske brigade, optuženom pukovniku Miletu Mrkšiću. Advokat Lukić je, na taj način, direktno upro prstom u pukovnika Mileta Mrkšića, komandanta vukovarske operacije.

Branilac je negirao i da je major Šljivančanin postavljen za komandanta evakuacije vukovarske bolnice jer, kako kaže, po pravilima organa bezbednosti, komandant Gardijske brigade Mile Mrkšić nije imao ovlašćenje da na Šljivančanina prenese zadatke koji su izvan delokruga nadležnosti organa bezbednosti. Čak i da je doneo nezakonitu odluku, Mrkšić je morao da izda pismeno naređenje, a ono ne postoji, ukazao je advokat Lukić. Konačno, rekao je branilac, na dan evakuacije vukovarske bolnice, niko se nije obraćao Šljivančaninu već su svi raporti ili izveštaji o delovanju upućivani komandantu Mrkšiću.

Na kraju, branilac je ukazao da naređenje za povlačenje čete vojne policije sa Ovčare nije došlo preko oficira za bezbednost. Komandant 80. motorizovane brigade u čijoj je zoni odgovornosti bila Ovčara je poslao pripadnike vojne policije u hangar i povukao ih iz hangara, rekao je branilac. Zarobljenici su, po tvrdnjama optužbe, potom prepušteni pripadnicima lokalne teritorijalne odbrane i Šešeljevim dobrovoljcima koji su ih pogubili na stratištu Grabovo.

Nakon Lukića, Veću su se obratili i trojica oficira bivše JNA – pukovnik Mrkšić, major Šljivančanin i kapetan Radić koji su odbacili odgovornost za masakr na Ovčari i iskazali žaljenje za žrtvama.

Posle završnih reči optužbe i odbrane, sudije su zvanično zaključile suđenje Vukovarskoj trojki i saopštile da će presudu doneti "u dogledno vreme".


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 314

GLAS ŽRTAVA: Belaj u Varešu i masakr u Stupnom Dolu
OD BOLNICE DO STRATIŠTA: Ranjeni, lečeni, pogubljeni
ČAS ISTORIJE: Kako su se zvali Bosanci dok su bili na Karpatima
UKRATKO: Tri kosovska i jedan makedonski postupak
ZAVRŠNE REČI: Šta želi i za čim žali "Vukovarska trojka"