HomeZAVRŠNO POBIJANJE DOKAZA OPTUŽBE
Nakon što je tužilac zatražio kaznu doživotnog zatvora za Vukovarsku trojku, branioci Mileta Mrkšića i Miroslava Radića su u završnim rečima negirali sve navode optužbe i tražili oslobađajuću presudu za oficire bivše JNA, optužene za masakr u Ovčari

Vukovarska trojka u sudnici TribunalaVukovarska trojka u sudnici Tribunala

Branioci Mileta Mrkšića i Miroslava Radića su u svojim završnim rečima zatražili da se dvojica oficira bivše JNA oslobode odgovornosti za masakr na Ovčari, u kojem su 20. novembra 1991. godine ubijene 264 osobe.

Advokat Miroslav Vasić, branilac pukovnika Mrkšića je rekao da bivši komandant vukovarske operacije JNA nije "imao ništa sa prevozom i selekcijom zarobljenika u vukovarskoj bolnici". Za taj posao je, po braniocu, bila zadužena grupa "bezbednjaka" koji su došli u Vukovar iz beogradske Uprave bezbednosti.

Tužilac je tvrdio da su zarobljenici po Mrkšićevom naređenju iz bolnice odvedeni u kasarnu JNA i nakon toga na poljoprivredno dobro Ovčara. Mrkšić je, rekao je tužilac, u večernjim časovima naredio da se četa vojne policije povuče iz hangara na Ovčari nakon čega su zarobljenici prepušteni lokalnim teritorijalcima koji su ih tokom noći pogubili. Odbrana negira i taj navod optužbe i tvrdi da Mrkšić "nije doneo odluku o prepuštanju zarobljenika teritorijalcima niti je ikome izdao naređenje za povlačenje vojne policije". On se u to vreme nije nalazio u komandi brigade u Negoslavcima već na putu za Beograd gde je narednog dana trebalo da se sastane sa tadašnjim saveznim sekretarom Veljkom Kadijevićem, navodi odbrana.

Branilac je primetio i da je "za mnoge svedoke koji su svedočili protiv Mrkšića trebalo da se nađe mesta u optužnici". Među njima su, smatra branilac, oficiri 80. motorizovane brigade u čijoj se zoni odgovornosti nalazila Ovčara i koji su čuvali ratne zarobljenike nad kojima se zločin i odigrao.

Branilac Miroslava Radića je započeo i zaključio završnu reč citatom iz Gorskog Vijenca da "strah životu kalja obraz često". Takvim filozofskim pristupom se služio i Radić i zato je odlučio da u svom svedočenju kaže istinu o događajima u Vukovaru, rekao je advokat Borović ukazujući da Radić "osuđuje zločin na Ovčari kao gnusni čin i kukavički akt".

Advokat Borović je rekao da su svi svedoci protiv Radića, izuzev hirurga vukovarske bolnice doktora Juraja Njavra, svedočili uz zaštitine mere, što po njemu znači da "javnost Srbije i Hrvatske nikada neće saznati koji su dokazi izvedeni protiv optuženog". Branilac je negirao da je Radić "učestvovao u donošenju plana da se progoni stanovništvo Vukovara, u selekciji zarobljenika u bolnici i njihovom ukrcavanju u autobuse". Radić je, kaže branilac, došao u bolnicu kasnije, 20. novembra 1991. godine, nije bio u kasarni JNA kada su dovezeni zarobljenici, niti je bio na Ovčari. On nije bio svestan pretnji prema zarobljenicima ni događaja koji su usledili, kaže branilac. Takođe, tvrdi advokat Borović, Radić nije kontrolisao pripadnike TO Vukovara i Šešeljevce iz odreda Leva Supoderica koji su označeni kao neposredni izvršioci zločina, niti je bilo na njemu da ih kazni zbog izvršenog zločina jer su te jedinice 21. novembra ujutro pretpotčinjene 80. motorizovanoj brigadi.

Odbrana Veselina Šljivančanina će završne reči izneti sutra popodne.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 313

ZAVRŠNE REČI: Vukovarska trojka između slobode i doživotnog zatvora
TRAGOVI ZLOČINA: Ruže na sarajevskom asfaltu
NA "ISTOM ZADATKU" U POTOČARIMA: Jednima optužnice, drugima medalje
UKLANJANJE DOKAZA SA KOSOVA: Prevoznik leševa u državnom interesu
"FRANCUSKA VEZA": Kako je sudija Antoneti šarmirao Šešelja