HomeBOLNICA NA METI TOBDŽIJA SA TREBEVIĆA
Dr. Milan Mandilović, hirurg sarajevske Državne bolnice, govorio o stradanjima u gradu, ali i u samoj bolnici, od granata i snajpera sa Trebevića. Kaže da je odnos ranjenih civila i vojnika primljenih u bolnicu tokom rata bio 80 prema 20 odsto

Milan Mandilović, svjedok na suđenju Dragomiru MiloševićuMilan Mandilović, svjedok na suđenju Dragomiru Miloševiću

Posle kratkog svedočenja kanadskog potpukovnika Luja Fortajna/Louis Fortin koji je govorio o granatiranju zgrada PTT i televizije u drugoj polovini 1995. godine i brojnim protestima koje je zbog toga komanda UNPROFOR upućivala optuženom generalu Dragomiru Miloševiću, sarajevski lekar Milan Mandilović je tvrdio da je meta artiljerije i snajperista Vojske Republike Srpske bila i Državna bolnica u Sarajevu, u kojoj je on radio kao načelnik hirurgije na odeljenju za uho, grlo i nos.

Tokom celog rata, uključujući i period za koji se tereti general Milošević - od avgusta 1994. do novembra 1995. godine - svedok, kako tvrdi, nije u krugu bolnice ili njenoj blizini video minobacače, tenkove ili bilo kakvo teško naoružanje. Uprkos tome, svaki od 12 spratova bolnice, na južnoj strani okrenutoj planini Trebević, pogođen je granatama i snajperskim hicima sa položaja bosanskih Srba. Do kraja rata, rekao je dr. Mandilović, ni jedan prozor na bolnici nije ostao čitav.

U tim napadima dolazilo je do ponovnog ranjavanja bolničkih pacijenata, a svedok je kao primer naveo incident u kojem su dva ranjenika u leto 1995. godine pogođena snajperom u ekstremitete. Prisetio se i događaja s kraja leta 1994. godine kada je i sam umalo stradao od granate koja je pogodila gornje spratove bolnice gde se u tom trenutku nalazio.

Doktor Mandilović kaže da su tokom četiri ratne godine u bolnicu uglavnom dovoženi ranjeni civili i procenjuje da je njih bilo 80% u odnosu na 20% vojnika Armije BiH. Govoreći o prijemu pacijenata povređenih gelerima i snajperom širom Sarajeva, svedok kaže da je intenzitet napada na grad u poslednje dve ratne godine bio nešto slabiji, ali da i tada "nije bilo jedne nedelje da nije doveden jedan ili više ranjenika u bolnicu", mada je bilo i perioda kada je samo u jednom danu dovođeno više desetina ranjenih civila.

On objašnjava da su napadi na civile s vremena na vreme eskalirali prisećajući se granatiranja pijace Markale u avgustu 1995. godine i, nešto pre toga, ofanzive Armije BiH na srpske položaje posle koje je usledila odmazda VRS nad gradom o čemu je govorio i prethodni svedok potpukovnik Fortajn/Fortin koji je u okviru snaga UN boravio u Sarajevu.

Unakrsno ispitivanje doktora Mandilovića počelo je pred sam kraj današnjeg zasedanja i sutra će biti nastavljeno.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 305

"KRIV SAM": Priznanje u Hagu umjesto suđenja u Sarajevu
MARKALE 2: Kako je nastao mit o "nepoznatom počiniocu"
PROMJENLJIVA SAVEZNIŠTVA: U zatočeništvu bivših saboraca
BIH-NE-BIH: Trbić hoće u Bosnu a Bosna ga neće