Home



ŠEŠELJEVI DOBROVOLJCI KAO "ORGANSKI DEO JNA"




Prema svedočenju Radoslava Maksića na suđenju Milanu Martiću, dobrovoljci SRS u Krajini nisu bili paravojna formacija već su delovali u sastavu Kninskog korpusa JNA, čije su se starešine "veoma povoljno izražavale" o njima.

Radoslav Maksić, svjedok na suđenju MartićuRadoslav Maksić, svjedok na suđenju Martiću

U Krajini je krajem 1991. godine postojala podela na "Martićevce" i "Babićevce", rekao je u nastavku svedočenja Radoslav Maksić, svedok tužilaštva na suđenju bivšem ministru unutrašnjih poslova i predsedniku bivše Republike Srpska Krajina. Maksić je krajem 1991. godine bio načelnik operativno-nastavnog odeljenja štaba TO SAO Krajina, gde je došao na poziv tadašnjeg predsednika SAO Krajine, Milana Babića.

Martićevci su, prema njegovim rečima, bili pristalice Martićeve politike a Babićevci "svi oni koji nisu bili Martićevci." Kaže da je i on "dobio epitet Babićevac" ali je to bilo "sasvim pogrešno" i "beznačajno", jer se radilo o "pežorativnim i žargonskim" izrazima.

Na području Krajine, tvrdi svedok, tokom njegovog boravka "nije bilo paravojnih formacije koje su samostalno delovale". Jedino za šta je čuo bilo je da su u napadu na Gospić učestvovali Arkan, Giška, Kapetan Dragan i drugi. Znao je i za jedinicu dobrovoljaca Srpske radikalne stranke ali u sastavu Kninskog korpusa, što ih je činilo "organskim delom JNA" a ne paravojnom formacijom. Starešine Kninskog korpusa su se, dodao je Maksić, "veoma povoljno izražavale" o dobrovoljcima SRS, kojima je krajem 1991. u posetu došao i Vojislav Šešelj. Maksić je tom prilikom razgovarao sa liderom radikala, koji je tražio da ga primi Milan Babić. Nakon dugog opiranja, tadašnji predsednik SAO Krajine je ipak pristao, ali svedok nije prisustvovao tom susretu i ne zna ništa o sadržaju njihovog razgovora.

Martićev branilac Milovančević je u unakrsnom ispitivanju podsetio na svedokovo visoko vojno obrazovanje a zatim ga, citirajući optužnicu, pitao da li je ikada pročitao naredbu da se "hrvatska sela opkole, a njihovo stanovništvo prisili da ih napusti", kako se to navodi u opisu "zajedničkog zločinačkog poduhvata." Svedok je isključio takvu mogućnost, tvrdeći da "ni jedan pripadnik vojske ili policije, niti je napisao niti je izgovorio takvu gadost."

Na tu se izjavu u dodatnom ispitivanju vratila i tužiteljica Ana Rihterova/Richterova, pokazujući Maksiću naređenje kojim se jedinicama TO opštine Glina nalaže da "u čišćenju terena zauzete teritorije poštede ličnost i kuću Paje Bubaša i njegove žene koja je srpske nacionalnosti" jer se radi "o proverenim i odanim ljudima".

Svedok je odgovorio da to nije "karakteristika ukupnih odnosa" u RSK već je reč samo "o nekim pojavama". "Ovo je samo pojavni oblik jednog čoveka koji ne znam zašto je uopšte to naveo ovde i u kom kontekstu", rekao je Radoslav Maksić na kraju svedočenja koje je završeno ranije nego što se predviđalo, pa će na suđenju Milanu Martiću sutra biti neplanirana jednodnevna pauza.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL




TV Tribunal 264

MILOŠEVIĆEVA "BOSANSKA ODBRANA": Šta je Alija Izetbegović "priznao" Branku Kostiću?
POMRAČENJE U VUKOVARU: Ljudi koje je usred dana pojeo mrak
"MARTIĆEVCI, OTVARAJ!": Etničko čišćenje ili privatna osveta u Bruškoj
KNJIGOM NA KNJIGU: Literatura "udruženog zločinačkog poduhvata"