HomeSVEDOČENJE IZ KNJIGE I SA TELEVIZIJE
Da li je svedokinja lično videla razgovor Majora Šljivančanina i "čoveka u belom", ili ga je gledala na televiziji i čitala o njemu u knjizi "Ovo je moja zemlja"?

Vukovarska trojka u sudnici TribunalaVukovarska trojka u sudnici Tribunala

Branioci Vukovarske trojke osporili su u unakrsnom ispitivanju deo iskaza svedokinje zaštićene šifrom P-013 koja je tvrdila da je 20. novembra 1991. u dvorištu vukovarske bolnice čula delove razgovora optuženog majora Šljivančanina sa “čovekom u belom”, za koga je rekla da je “najverovatnije predstavnik međunarodne posmatračke misije.”

Odgovarajući na pitanja tužioca, svedokinja je juče rekla da je “čovek u belom” tražio da se sastavi spisak svih ranjenika koji se izvode iz bolnice ali da je Šljivančanin odbio taj zahtev rečima: “Gospodine, ovo je moja zemlja. Gospodine, ovde je rat. Ovde ja zapovedam a kad dođem u vašu zemlju, ja ću se ponašati kako vi budete tražili, pa se i vi tu tako ponašajte”.

U unakrsnom ispitivanju od strane branioca Momčila Bulatovića, svedokinja je danas dodala da je Šljivančanin tom prilikom izgovorio i rečenicu: “Gospodine, ovde su i večeras ginuli moji vojnici.” Ta je rečenica, inače, registrovana na televizijskom snimku žučnog razgovora majora Šljivančanina sa predstavnikom Međunarodnog Crvenog krsta Nikolasom/Nicholas Borsingerom, vođenog 19. novembra 1991. na jednom od vukovarskih mostova. Snimak je na početku suđenja prikazala optužba a detalji tog razgovora su, tvrdi odbrana, zapisani i u knjizi “Ovo je moja zemlja” posvećenoj majoru Šljivančaninu. U unakrsnom ispitivanju, svedokinja je priznala da je tu knjigu pročitala tri meseca pre dolaska u Hag na svedočenje.

Po završenom svedočenju P-013, odbrana je prigovorila na učestale izmene iskaza svedoka, što je, smatraju branioci, “postalo praksa” tužilaštva. Branioci su, naime, neposredno pred svedočenje zaštićenih svedoka dobili dopune njihovih iskaza datih istražiteljima tužilaštva 1995. godine ili na suđenju Slavku Dokmanoviću 1998. godine. Te dopune, tvrde branioci, “bitno menjaju činjenično stanje”, svedocima se sugeriše u kom pravcu treba da ide njihova izjava i ugrožava se interes optuženih pošto odbrana nema dovoljno vremena da se pripremi za unakrsno ispitivanje svedoka.

Optužba međutim na ove dopune gleda kao na mogućnost da svedok pojasni svoju izjavu, s obzirom da, kako kažu, svedoci nisu imali prilike da vide te izjave od 1995. ili 1998. godine do danas.

Predsedavajući sudija Kevin Parker prihvatio je argumente odbrane i naložio tužilaštvu da ubuduće ostavi odbrani dovoljno vremena da prouči dopunjene izjave jer će Veće, u suprotnom, biti prinuđeno da odlaže unakrsno ispitivanje svedoka. Sudija Parker je uputio branioce da u takvim slučajevima, u unakrsnom ispitivanju, ukažu na promene u iskazima i pokušaju da ospore kredibilitet svedoka. Po mišljenju sudije Parkera, izmene u iskazima dosadašnjih svedoka optužbe mogu se pripisati "normalnim ograničenjima ljudskog pamćenja ili, u jednom slučaju, time što je svedok pročitao knjigu” koja se odnosi na događaje na suđenju.

Suđenje Miletu Mrkšiću, Veselinu Šljivančaninu i Miroslavu Radiću biće nastavljeno sutra iskazom novog svedoka tužilaštva.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 255

GENERAL PROTIV GENERALA: Dve verzije jednog sastanka kod predsednika
"ŠESTORKA" IZ HERCEG-BOSNE: Da li se Tuđmanu sudi u odsustvu?
VUKOVARSKA TROJKA: Pogled na bolnicu sa srpske strane Dunava
ODVOJENO ILI ZAJEDNO: Jedno ili četiri suđenja za zločine u Srebrenici
PRITVORENIK I ZATVORENICA: Da li će Krajišnik tužiti Plavšićevu ili će je zvati da ga brani