HomeBOLNIČKA "PRERUŠAVANJA"
Odbrana Vukovarske trojke tvrdi da su se po ulasku JNA u Vukovar pripadnici Zbora narodne garde (ZNG) krili u bolnici preobučeni u lekare ili su stavljali zavoje i gips kako bi izgledali kao ranjenici. Medicinska sestra Binazija Kolesar "teško može u to da poveruje", mada ne može sa sigurnošću da tvrdi da takvih slučajeva nije bilo.

Binazija Kolesar, svjedok na suđenju Vukovarskoj trojkiBinazija Kolesar, svjedok na suđenju Vukovarskoj trojki

Branioci Mileta Mrkšića, Veselina Šljivančanina i Miroslava Radića su tokom unakrsnog ispitivanja Binazije Kolesar tvrdili da su se po ulasku JNA u Vukovar pripadnici Zbora narodne garde (ZNG) krili u bolnici preobučeni u lekare ili su stavljali zavoje i gips kako bi izgledali kao ranjenici.. Svedokinja optužbe, koja je u novembru 1991. bila glavna medicinska sestra na hirurškom odeljenju vukovarske bolnice, nije ni potvrdila, ali ni demantovala, tu tvrdnju branilaca.

Dodala je, međutim, da njoj “nije čudno da se ljudi bore za položaj ranjenika” s obzirom da su “znali da su ranjenici zaštićeni međunarodnim konvencijama”. Takođe je ukazala da “niko nije mogao samog sebe da pretvori u ranjenika, stavi gips i napiše nalaz” već je “svako morao da prođe pregled” o čemu je postojala i dokumentacija.

Pripadnici ZNG, prema svedokinji, nisu nosili bele mantile koji su bili rezervisani “za osobe određene da pomažu pri transportu ranjenika”. Mada joj je teško u to da poveruje, Binazija Kolesar priznaje da ipak ne može da bude sigurna da ni jedan "zenga" nije obukao beli mantil pošto je, kako je rekla, “bilo teško pogoditi ko je u onoj masi nosio beli mantil.”

Ukazujući na izjavu koju je svedokinja pre deset godina dala istražiteljima tužilaštva, branioci su nastojali da pokažu da su se srpski civili pre izbijanja sukoba plašili da potraže medicinsku pomoć u vukovarsku bolnicu, kao i da se loše postupalo sa onim Srbima koji su to ipak učinili.

U izjavi iz 1995. godine svedokinja je, naime, rekla da se od sukoba u Borovu selu u maju 1991. godine, “bolnica brinula o ranjenicima, koje su čuvali naoružani policajci a srpski pacijenti su prestali da dolaze jer su se bojali”. Sada je tu izjavu korigovala rekavši da pacijenti nisu mogli da dolaze u bolnicu zbog barikada na putevima ka Vukovaru, ali je dozvolila mogućnost da su se Srbi “plašili policajaca” koji su na odeljenju hirurgije čuvali kolege, ranjene u Borovu selu. Smatra, ipak, da je “malo verovatno da su ti policajci nosili oružje u bolnici”.

Odbrana takođe tvrdi da povređeni vojnici JNA nisu adekvatno lečeni i da su držani u bolnici “kao taoci”, da bi ih pokazivali međunarodnim posmatračima. Branioci su to pokušali da dokažu na primeru ranjenog vojnika JNA Saše Jovića, čije rane, po njima, nisu bile toliko ozbiljne da bi proveo u bolnici više od mesec dana. “Nikad nisam čula za tako nešto” rekla je svedokinja navodeći da ne zna kakve su bile njegove povrede. Pomenula je, zatim, slučaj vojnika Trifunovića koga su pripadnici ZNG pronašli teško ranjenog u jednoj napuštenoj kući, gde je ležao dva dana. Prebacili su ga u bolnicu gde su ustanovili da je rana inficirana i da, kako je rekla svedokinja, nemaju izbora nego da mu amputiraju nogu.

Optužba nije imala dodatnih pitanja za Binaziju Kolesar, a suđenje Vukovarskoj trojki će se nastaviti danas posle podne, izkazom zaštićenog svedoka.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 254

ODVAJANJE DOBROG OD LOŠEG: "Čišćenje" po generalštabskom rečniku
PROŠIRENA OPTUŽNICA: Izostalo izjašnjavanje Vojislava Šešelja
VUKOVARSKA BOLNICA: Horor u "oazi mira i spasa"
NI U KRAVICI NI U STANICI: Orićev svedok tek u Hagu čuo za srpske žrtve
(NE)OBAVEZNE SMERNICE: Molbe ili nalozi sa vrha SDS