HomeODLUKA O NADLEŽNOSTI U SPORU "SCG PROTIV NATO" 15. DECEMBRA
U Medjunarodnom sudu pravde u Hagu najavljeno da će odluka o nadležnosti i prihvatljivosti spora koji je SRJ 1999. pokrenula protiv osam zemalja-članica NATO biti saopštena 15. decembra u 15 časova.

Sjedište međunarodnog suda pravde u Den HaaguSjedište međunarodnog suda pravde u Den Haagu

Medjunarodni sud pravde će u sredu 15. decembra saopštiti odluku o tome da li je nadležan da razmatra suštinu spora koji je protiv zemalja-članica NATO aprila 1999. pokrenula tadašnja SR Jugoslavija a nastavila sadašnja Srbija i Crna Gora.

SR Jugoslavija je, podsetimo, u aprilu 1999. optužila deset zemalja-članica NATO za "nezakonitu upotrebu sile i genocid", zahtevajući od Medjunarodnog suda pravde da, kao "privremenu meru", naloži momentalno obustavljanje vazdušnih udara. Sud je odbio taj zahtev Beograda i proglasio se "očigledno nenadležnim" u slučajevima SAD i Španije, budući da su te zemlje, pristupajući Konvenciji o genocidu, stavile rezervu upravo na onaj član na koji se poziva SRJ, a kojim se prihvata "automatska nadležnost" MSP u sporovima o primeni te Konvencije. Pošto je i u ostalih osam slučajeva (SRJ protiv Belgije, Kanade, Francuske, Nemačke, Italije, Holandije, Portugalije i Velike Britanije) zaključio da "na prvi pogled" nije nadležan, Sud je suspendovao raspravu o suštini spora dok se ne reši pitanje nadležnosti.

Nakon toga usledila je četvorogodišnja razmena pismenih argumenata i protiv-argumenata, kojima je SRJ ukazivala da Medjunarodni sud pravde - kao najviša pravna instanca UN koja presudjuje u sporovima izmedju država - jeste nadležan da razmatra slučaj "nezakonite upotrebe sile". Osam "tuženih" zemalja NATO je, s druge strane, osporavalo kako nadležnost MSP, tako i prihvatljivost slučaja koji je pred njim pokrenula SRJ.

Na petodnevnoj javnoj raspravi u aprilu ove godine, pravni zastupnici SRJ koja je u medjuvremenu preimenovana u SCG i osam "tuženih" zemalja razmenili su usmene argumente o nadležnosti i prihvatljivosti slučaja. Da li će taj slučaj ikada doći do rasprave o suštini spora - zakonitosti ili nezakonitosti primene sile protiv SRJ u proleće 1999. - zavisiće od odluke koju će, kako je upravo objavljeno u haškom sedištu MSP, biti saopštena 15. decembra u 15. časova.

Pored slučaja "SCG protiv NATO", pred Medjunarodnim sudom pravde su u različitim fazama razmatranja još dva spora proistekla iz ratova na prostorima bivše Jugoslavije. U sporu "BiH protiv SCG", pokrenutom još 1993. godine, otvaranje usmene rasprave i izvodjenje dokaza o suštini spora zakazano je za februar 2006. godine, dok je slučaj "Hrvatska protiv SCG" još u preliminarnoj fazi.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 216

ČAS ISTORIJE: Mit Velike Srbije i pretnja Velike Albanije
DRUGA RUNDA: General poriče krivicu za terorisanje Sarajeva
ZLOSTAVLJANJE: Hladan tuš u policijskoj stanici u Srebrenici
TAJNE LAPUŠNIKA: Gde su nestali zatočenici OVK
DVA RATNA DRUGA: General Merdan svjedoči za generala Hadžihasanovića
IZOSTAO DUEL: Momčilo Krajišnik nema šta da pita Momčila Mandića