Home“RED I DISCIPLINA SU BILI VAŽNI”
Prvi svjedok obrane Envera Hadžihasanovića o mjerama da se zaštiti imovina gradjana i osigura disciplina vojnika Armije BiH u srednjoj Bosni - “3. korpus je tražio da čvrsto držimo položaje prema srpskim snagama, ali da sve učinimo da ne dodje do sukoba s HVO”, kaže Zijad Čaber.

Zijad Čaber, svjedok odbrane HadžihasanovićaZijad Čaber, svjedok odbrane Hadžihasanovića

Zijad Čaber - prvi svjedok obrane na sudjenju bivšem komandantu 3. korpusa Armije BiH - svjedočio je da je optuženi Enver Hadžihasanović poduzimao mjere da zaštiti imovinu gradjana i osigura disciplinu vojnika u svom korpusu u vrijeme kad su počinjeni zločini koji mu se stavljaju na teret.

Hadžihasanović je – po načelu zapovjedne odgovornosti – optužen za ubojstva, zlostavljanja zatočenika i uništavanja imovine ne-bošnjačkog stanovništva u srednjoj Bosni 1993. godine. Obrana će u svom postupku dokazivati da je optuženi poduzeo sve što je u ratnim okolnostima mogao da spriječi i kazni kršenja zakona i običaja ratovanja za koja se tereti.

Svjedok Čaber, prije rata kapetan u JNA, bio je komandant Teritorijalne obrane u Travniku, a potom zapovjednik 312. motorizirane brigade 3. korpusa. “Bilo je važno da red i disciplina budu izraženi od najvišeg kadra do najnižeg... Lično sam vojnicima govorio o nužnosti primjene propisa i discipline.” On dodaje da su to bile upute komandanta 3. korpusa i komande, čiji su članovi obilazili teren da provjere da li se to poštuje. Čaber je naveo da je njegova brigada nastojala, i uglavnom uspjela, da spriječi uništavanja kuća Hrvata koji su u junu 1993. napustili svoja sela južno od ceste Travnik-Jajce. Svaki prekršaj nad imovinom Hrvata upućivan je na sud, navodi svjedok, premda dodaje da ne zna kakve su presude izrečene.

Obrana dokazuje da je Armija BiH djelovala u vrlo teškoj situaciji. U ljeto 1992. su tisuće izbjeglica iz bosanske Krajine došle u Travnik. Teritorijalna obrana – kojom je 1992. godine zapovijedao Čaber - morala je skromnim sredstvima koje je imala držati linije prema srpskim snaga, a istovremeno su počeli incidenti s HVO. U januaru 1993. godine, navodi Čaber, njegova brigada je “trpila znatne gubitke od srpskih snaga, bila je iscrpljena gladju, a već je imala i rak-ranu... vezanu za proglašenje Hrvatske zajednice Herceg-Bosne.” Naime, HVO je tražio da se Armija BiH stavi pod kontrolu H-B, navodi svjedok: “Neprijatno nam je bilo razmišljati o tome da se stavimo pod kontrolu nečeg što je nelegalno... što se formira na brzinu, na silu.”

“Treći korpus je tražio da čvrsto držimo položaje prema srpskim snagama, ali da sve učinimo da ne dodje do sukoba s HVO”, kaže svjedok dodajući da je Hadžihasanovićevom korpusu “najmanje trebao drugi front”.

Tužitelj je u srijedu započeo protuispitivanje ovog svjedoka. Do kraja sedmice trebala bi svjedočiti još dva svjedoka obrane.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 209

SUDIJE, OPTUŽENI ILI SVEDOCI: Ko upravlja Haškim tribunalom?
ODBRANA HADŽIHASANOVIĆA: Komandant ili "žrtveni jarac"
O JABUKAMA I KRVI: Odiseja Bošnjaka iz sela Hrvaćani
UZROK SMRTI: Žrtve masakra ili oružanog sukoba
"GRČKA VEZA": Svedok iz Komiteta drugi put sa Miloševićem