HomeOBRANA: HADŽIHASANOVIĆU “NIJE MJESTO PRED SUDOM”
Obrana će dokazivati da general Hadžihasanović “nije oklijevao da poduzme mjere” da disciplinira svoju vojsku, te da je nastojao “riješiti problem” mudžahedina koji su bili na području njegovog korpusa. “Ne treba nesmotreno zaključiti da su mudžahedini bili povezani s Armijom BiH”, navodi advokat obrane u uvodnoj riječi.

Enver Hadžihasanović u sudnici TribunalaEnver Hadžihasanović u sudnici Tribunala

“Dokazi obrane će uvjeriti Raspravno vijeće da generalu Enveru Hadžihasanoviću nije mjesto pred ovim sudom”, kazao je advokat Stephane Bourgon/Stefan Burgon u uvodnoj riječi obrane.

Preko 70 svjedoka koje će obrana izvesti u dolazećim mjesecima pokazat će, kako navodi advokat, da je Hadžihasanovićev “3. korpus činio sve da izbjegne sukob s HVO”, da optuženi “nije oklijevao da poduzme mjere” da disciplinira svoju vojsku, te da je nastojao “riješiti problem” mudžahedina koji su bili na području njegovog korpusa. Najteže zločine nad ne-bošnjačkim civilima su, prema optužnici, počinili strani borci za koje optužba tvrdi da su bili pod zapovjedništvom Hadžihasanovića i su-optuženog Amira Kubure, koji je 1993. godine zapovijedao 7. muslimanskom brigadom.

“Nakon tragičnih dogadjaja u New Yorku, svijet bolje razumije problem mudžahedina i svu njegovu složenost”, primjetio je Bourgon: “Ali Hadžihasanović ne treba platiti za ono što se dogodilo 11. septembra 2001. samo zato što su mudžahedini djelovali u srednjoj Bosni 1993. godine.” Advokat navodi da su mudžahedini “pokušali utjecati” na situaciju u srednjoj Bosni, ali da “ne treba nesmotreno zaključiti da su bili povezani s Armijom BiH.”

Hadžihasanović i Kubura se terete po načelu zapovjedne odgovornosti za zločine počinjene nad hrvatskim i srpskim civilima te zarobljenim pripadnicima HVO. Obrana će dokazivati da mudžahedini koji su ubili zatočenike u selima Miletići, Maljine i Orašac nisu bili pod kontrolom 3. korpusa te da optuženi za te zločine nije znao u vrijeme kad su počinjeni. Ubojstva zarobljenih pripadnika HVO u Dusini i zlostavljanje zatočenika u Kaknju nisu počinili vojnici koji su podredjeni optuženom, tvrdi obrana. Nadalje se navodi da je Hadžihasanović - u slučajevima kad je sumnjao da je došlo do zlostavljanja, na primjer u zeničkoj Muzičkoj školi - poduzeo mjere da ih zaustavi.

Bourgon očekuje da će Raspravno vijeće, kad čuje sve dokaze obrane, osloboditi Hadžihasanovića po svim točkama optužnice.

Obrana će danas izvesti svog prvog svjedoka, bivšeg komandanta jedne od brigada u sastavu Hadžihasanovićevog 3. korpusa.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 209

SUDIJE, OPTUŽENI ILI SVEDOCI: Ko upravlja Haškim tribunalom?
ODBRANA HADŽIHASANOVIĆA: Komandant ili "žrtveni jarac"
O JABUKAMA I KRVI: Odiseja Bošnjaka iz sela Hrvaćani
UZROK SMRTI: Žrtve masakra ili oružanog sukoba
"GRČKA VEZA": Svedok iz Komiteta drugi put sa Miloševićem