HomeSCG ZA ODLAGANJE RASPRAVE PRED MEDJUNARODNIM SUDOM
Dok BiH želi da usmena rasprava o tužbi protiv SCG počne "što pre", druga strana smatra da s njom treba sačekati do odluka suda o nadležnosti u sporovima SCG sa Hrvatskom i NATO

Zasjedanje Međunarodnog suda pravde u HaguZasjedanje Međunarodnog suda pravde u Hagu

Bosna i Hercegovina bi želela da usmena rasprava u sporu koji je pred Medjunarodnim sudom pravde pokrenula protiv bivše SRJ a sadašnje Srbije i Crne Gore počne "što pre." Srbija i Crna Gora, medjutim, smatra da to ne bi bilo dobro i zalaže se da se sačeka do okončanja procesne faze u ostala dva slučaja u kojima je angažovana pred najvišim svetskim sudom: SCG protiv NATO i Hrvatska protiv SCG.

Sa ovim željama su predstavnici strana u sporu, Sakib Softić i Tibor Varadi, upoznali danas predsednika Medjunarodnog suda pravde, na jednočasovnom "tehničkom sastanku" sazvanom da bi stranke iznele svoja gledišta o nastavku spora koji je, pre punih 11 godina, Bosna i Hercegovina pokrenula protiv tadašnje SR Jugoslavije, optužujući je za kršenje Konvencije o genocidu. Obe strane su, takodje, najavile da na usmenoj raspravi - kada i ako do nje dodje - žele da izvode svedoke. Odluku o početku i trajanju usmene rasprave doneće sud, imajući u vidu želje stranaka.

Pravni zastupnik SCG Tibor Varadi je kao "besmislicu" odbacio spekulacije pojedinih medija da će se na današnjem sastanku razgovarati i o eventualnoj "vansudskoj nagodbi" izmedju strana u sporu. "Ukoliko ih ima" - rekao je Varadi - "takvi razgovori se ne vode pred predsednikom Medjunarodnog suda, već medju stranama i diplomatskim kanalima." Dodao je da, koliko je njemu poznato, "takvih razgovora u ovom času nema."


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 197

IN MEMORIAM: Odlazak sudije Ričarda Meja
ZLOČIN, PRIZNANJE I KAZNA: Trinaest godina zatvora Milanu Babiću
ISTRAGA POD LUPOM: Površno traganje za "oslobađajućim dokazima"
ODBRANA MAJORA JOKIĆA: Štapski oficir bez ovlašćenja i ambicija
DUBROVAČKA PREPUCAVANJA: Odbrana generala najavljuje da će raskrinkati admirala
STANDARDNA PROCEDURA: Postoji li nenasilno etničko čišćenje?
DR. ISMET CERIĆ: Kako je sestra Elvira spasila doktora Karadžića