HomeŽALBA MIROSLAVA DERONJIĆA
Odbrana bivšeg predsednika Kriznog štaba Bratunca, koji je priznao da je u maju 1992. naredio napad na selo Glogova u kojem je ubijeno 65 civila, najavila je Deronjićevu nameru da se žali na prvostepenu presudu kojom je osudjen na 10 godina zatvora.

Miroslav Deronjić u sudnici TribunalaMiroslav Deronjić u sudnici Tribunala

Branioci Miroslava Deronjića najavili su Žalbenom veću Tribunala da njihov klijent namerava da se žali na kaznu od 10 godina zatvora koja mu je izrečena 30. marta ove godine. Bivši predsednik Kriznog štaba Bratunca je priznao da je u maju 1992. naredio napad na selo Glogova, u kojem je ubijeno 65 civila, razorene i spaljene mnoge kuće i prognano oko 2000 Bošnjaka. Ta presuda je, podsetimo, doneta većinom glasova, sa suprotnim mišljenjem sudije Volfganga Šomburga/Wolfgang Schomburg, koji je za optuženog tražio duplo težu kaznu: najmanje 20 godina zatvora.

Sporazumom o priznanju krivice Deronjić se obavezao na punu saradnju sa tužilaštvom i do sada je svedočio za optužbu na čak pet sudjenja. Zahvaljujući tome, optužba je za Deronjića predložilo značajno ublaženu kaznu - od 10 godina zatvora - što je većina u Pretresnom veću, uz suprotno mišljenje sudije Šomburga, i prihvatila.

Deronjić, medjutim, nije time zadovoljan i najavljuje žalbu, po četiri osnova. Prema najavi koju je podnela odbrana, Deronjić smatra da je Pretresno veće pogrešilo kada mu je "proširilo i izmenilo" činjenične navode iz optužnice; zatim da nije u dovoljnoj meri uvažilo olakšavajuće, dok je pridalo prevelik značaj otežavajućim okolnostima; kao i da je pogrešilo kada je odbilo da njegov karakter i ponašanje prihvati kao olakšavajuću okolnost. Po svakom od tih osnova traži se ublažavanje kazne. U najavi žalbe nema konkretnog predloga, ali je u prethodnom postupku odbrana tražila za Deronjića kaznu od najviše 6 godina zatvora.

Pošto se tužilaštvo nije žalilo na presudu kojom je uvažen njegov predlog kazne, Deronjić se ne izlaže riziku da mu Žalbeno veće odmeri neku težu kaznu, koja bi bila bliža predlogu sudije Šomburga. U najgorem slučaju, Deronjiću bi mogla da bude potvrdjena prvostepena kazna od 10 godina zatvora. A pošto će žalbeni postupak potrajati, Deronjić će do daljeg ostati u haškom pritvoru koji bi, u suprotnom, morao uskoro da zameni za pravi zatvor neke od zemalja u kojima se izdržavaju kazne koje izriče Tribunal.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 190

NEZAVRŠENI POSAO: Arbur nije vjerovala u planove hapšenja Karadžića i Mladića
VOJNA EKSPERTIZA: Komandant NATO o komandantima Armije BiH
ODBRANA ILI NAPAD: Šta su svjedoci odbrane radili u Srebrenici
PRESUDA NA PROVERI : Kordić i Čerkez pred Žalbenim većem
DVE VERZIJE NAPADA: Optužbe i žaljenje generala Strugara