HomeNEMA REVIZIJE SLUČAJA JOSIPOVIĆ
Žalbeno vijeće smatra da argumenti osudjenog Drage Josipovića ne zadovoljavaju tražene kriterije za reviziju pravomoćne presude

Drago Josipović u sudnici TribunalaDrago Josipović u sudnici Tribunala

Žalbeno vijeće je odbacilo zahtjev osudjenog Drage Josipovića za revizijom presude ocjenjujući da dokazi koje je podastrijela obrana ne zadovoljavaju tražene kriterije.

Josipović trenutno u Španjolskoj izdržava kaznu od 12 godina zatvora, koja mu je izrečena nakon što je proglašen krivim za sudjelovanje u napadu na kuću Musafera Pušćula u Ahmićima, 16. aprila 1993. Njegova je obrana u septembru 2003., godinu dana nakon izricanja pravomoćne presude, podnijela zahtjev za revizijom navodeći da je Josipović nepravedno osudjen, na temelju iskaza samo jedne svjedokinje. Obrana je priložila izjave šest Bošnjaka iz Ahmića koji navode kako je ta svjedokinja u mjesecima nakon napada na Ahmiće govorila da nije prepoznala ni jednog od napadača na kuću Pušćulovih.

Žalbeno vijeće, medjutim, nalazi da te izjave ne predstavljaju "nove dokaze" koji bi opravdali reviziju presude budući da su one bile obrani dostupne i prije no što je izrečena konačna presuda. Drugi dokaz obrane - peticiju koju je potpisalo 27 stanovnika Ahmića koji vjeruju u Josipovićevu nevinost - vijeće je odbacilo budući da nije bila prihvaćena ni u drugostupanjskom postupku.

Kriteriji koji se moraju ispuniti da bi bila preispitana pravomoćna presuda uključuju sljedeće: postojanje novih činjenica koje nisu bila poznate tokom sudjenja ili žalbenog postupka; podnosilac zahtjeva mora uvjeriti sud da je tokom tih postupaka učinio sve da prikupi relevantne dokaze; te konačno, nove činjenice moraju imati dokaznu snagu koja bi utjecala na prvobitnu presudu.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 187

PUNA KUĆA: Rekordna popunjenost tribunalove Pritvorske jedinice
TIM SA PALA: Da li je Krajišnik igrao u "prvoj postavi" ili je sedeo na klupi za rezerve?
KOMANDNA ODGOVORNOST: Mudžahedini nisu bili voljeni, ali su tolerisani
EFEKTI SREBRENICE: Jednima je ostao stid a drugima patnja
UNAKRSNO I ISCRPLJUJUĆE: Admiral Jokić na ispitu kod branilaca generala Strugara