HomeKAPETAN "RAMBO" IDE NA LEČENJE
Serijom psihijatrijskih pregleda ustanovljeno da bivši kapetan JNA Vladimir Kovačević zvani "Rambo" nije u stanju da se izjasni o navodima optužnice i da ga je neophodno uputiti na lečenje u zatvorenu psihijatrijsku ustanovu. Da li je ministar Mihajlović sprečio Kovačevića da se dobrovoljno preda, kako time ne bi "štetio admiralu Jokiću"?

Vladimir Kovačević Vladimir Kovačević "Rambo" u sudnici Tribunala

Ni gotovo pola godine od hapšenja i transfera u Hag, Vladimir Kovačević zvani "Rambo" nije se izjasnio o navodima optužnice koja ga tereti za napade na civile, ubistva i okrutno postupanje, kao i za neopravdano uništavanje verskih i kulturnih objekata tokom "Dubrovačke operacije" bivše JNA krajem 1991. godine. Kapetan Kovačević je u toj operaciji učestvovao kao komandant Trećeg bataljona Trebinjske brigade JNA.

Proteklih meseci optuženi je bio podvrgnut seriji psihijatrijskih pregleda koje je naložilo Raspravno veće, sa ciljem da se utvrdi da li je u stanju da razume optužnicu i izjasni se o njenim navoda. O rezultatima tih ispitivanja se danas govorilo na zatvorenoj raspravi, a u javnom delu konferenciji o stanju u postupku je samo pomenuto da je kod optuženog ustanovljeno psihotično stanje zbog kojeg nije u stanju da se izjasni. Kovačevićeva odbrana smatra da, samim tim, optuženi nije u stanju da se podvrgne sudjenju, ali optužba ne želi da u ovom trenutku donosi konačan zaključak o njegovoj procesnoj sposobnosti.

Psihijatri su, naime, predložili da se optuženi - pošto u sadašnjem stanju može da predstavlja opasnost i po sebe i po druge - bude podvrgnut lečenju u zatvorenoj psihijatrijskog ustanovi, u svojoj zemlji. Najveći deo današnje javne rasprave protekao u razmatranju pravnog okvira za Kovačevićevo lečenje: odbrana se zalagala da to bude "privremeno oslobadjanje" sa obavezom lečenja, dok je optužba tražila "modifikovanje uslova pritvora", tako što bi se bi se optuženi iz tribunalove Pritvorske jedinice prebacio u zatvorenu psihijatrijsku ustanovu u Beogradu, gde bi i mimo svoje volje morao da se podvrgne terapiji i da uzima lekove koje mu odrede lekari... "do vremena kada više neće predstavljati opasnost po sebe i druge." Takodje je nagovešteno da bi Kovačevićev slučaj - ukoliko se nakon terapije ustanovi da je sposoban za sudjenje - mogao da bude ustupljen domaćem pravosudju.

Pošto su branioci obavestili veće da je optuženi spreman da se podvrgne lečenju u Beogradu, iako je prethodno tvrdio da nema poverenje u "srpske vlasti i psihijatre", sudije su pitale Kovačevića kada se i zašto predomislio. U podužem odgovoru, Kovačević je rekao da su ga – pre transfera u Hag - lekari i medicinsko osoblje u Beogradu, koji su navodno radili za službu državne bezbednosti, "držali iz rešetaka", "vezivali za krevet" i prisiljavali da pije razne lekove, ali da sada veruje načelniku VMA dr Stankoviću koji mu je preko odbrane poručio da će se brinuti o njemu, da ga neće vezivati i da će pokušati da ga izleči.

Kovačević tvrdi da je bio spreman da se dobrovoljno preda Tribunalu, ali da ga je u tome sprečio bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije, Duško Mihajlović, koji mu je rekao da to ne radi pošto bi "štetilo admiralu Jokiću." Tvrdi, takodje, da mu je nakon toga provaljeno u stan i da su nestali dokumenti i video-kasete koje je pripremao za svoju odbranu. Dodao je da on "nije komandovao" napadom na Dubrovnik, već da su "to radili admirali i generali", dok je on bio samo "jedan od 160 kapetana" angažovanih u "Dubrovačkoj operaciji."

U emotivnom obraćanju sudijama Kovačević je obećao da će, kada bude izlečen, sam doći u Hag da kaže ko je kriv. Aludirajući, očito, na generala Strugara čija odbrana tvrdi da nije procesno sposoban zbog demencije, optuženi je, na kraju, rekao:

"Ovaj sad je zaboravan, ne seća se ovoga, ne seća se onoga, sve svaliti na jednog kapetana."

Zaključujući raspravu, predsedavajući sudija je najavio da će veće uskoro doneti pismenu odluku o uslovima pod kojima će optuženi biti podvrgnut psihijatsijskom lečenju u Beogradu.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 184

RASTANAK: Tribunal odao priznanje sudiji Meju
PRESUDA: Sedam godina zatvora za admirala Jokića
PROCESNA SPOSOBNOST: Prinudno lečenje za kapetana Kovačevića
PRINUDNI RAD UZ BATINE: "Radni dan" zatočenika u Bugojnu
MICHAIL WLADIMIROFF: Plovidba "neistraženim vodama" humanitarnog prava