HomeOBRAZAC NAPADA I "JASNA NAMERA UNIŠTENJA"
Predstavnici Hrvatske nastavili iznošenje argumenata na raspravi po tužbi protiv Srbije za kršenje Konvencije o genocidu, ukazujući na obrazac napada srpskih snaga na hrvatska sela i gradove sa "jasnom namerom uništenja" civilnog stanovništva

Keir StarmerKeir Starmer

Trećeg dana rasprave o suštini spora koji Hrvatska vodi protiv Srbije za kršenje Konvencije o sprečavanju i kažnjavanju genocida, britanski advokat Blini Ni Grouli/Blinne Ni Ghralaigh je u ime Zagreba ukazala na obrazac napada srpskih snaga na hrvatska sela i gradove. Napadi su, rekla je, "jasan dokaz srpske namere da uništi" hrvatsko stanovništvo.

Na primerima Tovarnika, Bogdanovaca, Lovasa i Sotina u Istočnoj Slavoniji, Ni Grouli je opisala kako su pripadnici lokalne Teritorijalne odbrane, paravojnih formacija i dobrovoljci "pod komandom i kontrolom JNA", učestvovali u široko rasprostranjenim napadima na hrvatsko stanovništvo od jula do decembra 1991. "Sistematski, koordinisani, unapred planirani napadi" su sledili isti obrazac. Nakon što bi JNA opkolila selo šireći strah, usledilo je višednevno granatiranje, vojska je potom izdavala ultimatum meštanima da predaju oružje nakon čega bi sledio novi napad i ulazak paravojnih formacija, čiji su pripadnici "ubijali, pljačkali, palili i zlostavljali" lokalno stanovništvo. Napadi nisu bili usmereni na legitimne vojne mete već na civilno stanovništvo sa "jasnom namerom uništenja", rekla je predstavnica Hrvatske.

Ni Grouli je ukazala da je rezultat jednogodišnje okupacije Istočne Slavonije ubistvo oko 4.000 muškaraca, žena i dece, nanošenje teških telesnih povreda desetinama hiljada ljudi, zatočenje oko 3.600 osoba u zatočeničkim centrima u Hrvatskoj i Srbiji, prisilno proterivanje oko 90 hiljada ljudi i uništenje više od 300 crkava. Tela ubijenih su, zaključila je, ekshumirana iz oko 510 masovnih grobnica.

Londonski advokat Ser Kir/Keir Starmer je detaljno govorio o zločinima počinjenim u Vukovaru i okolini. U prvoj fazi napada, započetog 25. avgusta 1991. na grad je ispaljeno na desetine hiljada projektila. Odnos hrvatskih i srpskih snaga je, rekao je Starmer, bio nemerljiv. Do 18. novembra 1991. kada je JNA zauzela Vukovar, "već su i ptice napustile grad uništen granatiranjem". "Ljudi pečurke" koji su tri meseca proveli u podrumima bez struje, hrane i vode, potražili su spas u vukovarskoj bolnici. U jutarnjim časovima 20. novembra 1991. pripadnici JNA su ušli u bolnicu, odvojili muškarce od žena i dece i autobusima ih prebacili u vukovarsku kasarnu. Autobusi su završili na poljoprivrednom dobru Ovčara a ranjenici i bolesnici su tokom noći pogubljeni na obližnjem stratištu Grabovo. Pozivajući se na presudu Tribunala u predmetu "Vukovarske trojke" oficira JNA, Starmer je ukazao da je na Ovčari pogubljeno najmanje 194 osobe dok se mnogi i dalje vode kao nestali. Britanski advokat je takođe podsetio na ubistva i mučenja u skladištu Veleprometa ukazujući da zločini počinjeni na području Vukovara ukazuju na "genocidni plan" srpskih snaga. Iz toga, po Starmeru, sledi da namera osvajača Vukovara nije bila da rasele već da "unište" njegovo hrvatsko stanovništvo.

Nakon britanskog advokata, profesor međunarodnog prava iz Zagreba Maja Seršić je ukazala da su sela Škabrnja i Saborsko "primer genocidnog ponašanja i zaostavština uništenja". Stanovnici tih sela - uglavnom poodmaklih godina - su ubijeni, obešeni i živi zakopani", rekla je Seršić, navodeći da je "uništenje neoboriv dokaz genocida".

Rasprava je nastavljena svedočenjima Marije Katić i eksperta Ivana Grujića. Sadržina njihovih iskaza biće dostupna javnosti po okončanju rasprave, 1. aprila 2014. godine.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 620

PARNIČARI: Hrvatska i Srbija se uzajamno tuže za genocid
SVEDOCI O KARAKTERU: O optuženom sve najbolje