HomeDVA MESECA ZATVORA ZA MILANA TUPAJIĆA
Proglašavajući Milana Tupajića krivim za nepoštovanje suda, Pretresno veće naglasilo da je optuženi svojim odbijanjem da svedoči u predmetu Radovana Karadžića, uskratio sudijama "uvid u relevantan dokazni materijal"

Milan Tupajić u sudnici TribunalaMilan Tupajić u sudnici Tribunala

Ratni predsednik opštine Sokolac Milan Tupajić, proglašen je krivim za svesno i hotimično ometanje ostvarenja pravde odbijanjem da se odazove obavezujućim nalozima veća i svedoči u predmetu Radovana Karadžića, bivšeg predsednika Republike Srpske. Tupajić je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od dva meseca.

Izričući presudu, predsedavajući sudija Kvon/Kwon je naglasio da je svojim propustom da svedoči, Tupajić Veću "uskratio uvid u relevantan dokazni materijal".

U sažetku presude se navodi da su obavezujući nalozi upućeni Tupajiću 5. oktobra i 8. novembra, da je optuženi bio upoznat sa njihovim sadržajem kao i sa mogućim posledicama neodazivanja sudskim pozivima, ali da je odbio da svedoči pravdajući se zdravstvenim i drugim razlozima.

Na suđenju koje je održano 3. februara ove godine, Tupajić se svedočeći u svoju odbranu požalio na "dešavanja" po povratku u Sokolac, nakon svedočenja 2005. godine na suđenju Momčilu Krajišniku, ratnom predsedniku Skupštine bosanskih Srba. Takođe je rekao da bi poslednjih 7 godina "lakše proveo u Pritvorskoj jedinici UN nego u Sokocu".

U svedočenju na suđenju Krajišniku, Tupajić je tvrdio da je lokalni odbor SDS primao naloge iz vrha stranke na čijem je čelu bio Karadžić. Takođe je "po prvi put" javno progovorio o ubistvima više od 80 Muslimana u Novoseocima i na Ravnoj Romaniji.

Pretresno veće je zaključilo da navedeni razlozi nisu dovoljni da bi opravdali Tupajićevo odbijanje da svedoči u Karadžićevom predmetu. Sudije Kvon, Morison/Morrison, Berd/Baird i Latanci/Latanzzi su "zdravstvene, porodične i finansijske razloge" koje je Tupajić izneo u svoju odbranu uzeli u obzir kao olakšavajuće okolnosti prilikom utvrđivanja visine zatvorske kazne.

Vreme koje je Tupajić proveo u Pritvorskoj jedinici UN se uračunava u izrečenu kaznu.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 533

DIREKTIVA 7: Šta je Karadžić naredio drinskom korpusu?
SUPERMEN U MAGARČEVCU: Frenki Simatović na vrhu Petrove Gore
KODEKS ODEVANJA: Mogu li optuženi u sudnici nositi uniformu?
TEORIJA ZAVERE: "Francuska veza" u srebreničkom genocidu