HomeŽALBENA PRESUDA LUKIĆIMA PRE LETNJE SUDSKE PAUZE
Žalbena presuda u slučaju Milana i Sredoja Lukića, osuđenih za zločine nad višegradskim Muslimanima, trebalo bi da bude saopštena pre kraja jula, najavljeno na redovnoj konferenciji o stanju u žalbenom postupku

Sredoje Lukić u sudnici TribunalaSredoje Lukić u sudnici Tribunala

Na sedmoj konferenciji o stanju u žalbenom postupku u predmetu Milana i Sredoja Lukića najavljeno je da će žalbena presuda biti saopštena pre letnje sudske pauze.

Prvostepenom presudom Milan Lukić osuđen je na kaznu doživotnog zatvora za direktno učešće u "živim lomačama" u kojima je u junu 1992. godine, na dve lokacije u Višegradu, spaljeno oko 140 žena, dece i staraca, zatim za dva streljanja civila na obali reke Drine i kraj fabrike "Varda", kao i za zlostavljanje zatočenika u zatvoreničkom centru Uzamnica. SredojuLukiću izrečena je zatvorska kazna od 30 godina zbog saučesništva u spaljivanju civila u Pionirskoj ulici u Višegradu i zlostavljanju zatočenika u Uzamnici.

Prvooptuženi Milan Lukić nije prisustvovao današnjoj konferenciji pošto je, prema objašnjenju branioca Tomislava Višnjića, ranije imao "zdravstvene probleme prilikom transporta iz pritvorske jedinice". Njemu je, rekao je branilac, "pozlilo zbog naočara, to jest poveza koje mu na oči stavljaju holandski policajci" zaduženi za transfer optuženih od Pritvorske jedinice do Tribunala.

Drugooptuženi Sredoje Lukić nije imao primedbe na uslove u pritvoru.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 528

ENKLAVA KAO LOGOR: Godine gladi i smrti u Srebrenici
ČIJI SU "ARKANOVCI": Svačiji, samo ne policijski
UBRZANJE: Na proleće rasprava o žalbama hrvatskih generala
PRESUĐENA ČINJENICA: Holandija je zaista ravna zemlja